Нови конкурс за НВО и верске заједнице

На страници КОНКУРСИ објављен је нови Јавни конкурс за расподелу буџетских средстава општине Лајковац за 2015. годину, намењених подршци програмима удружења (невладине организације и друга удружења) и верских заједница. Конкурс је отворен до утрошка средстава опредељених за ове намене, а најкасније до 1. децембра 2015. године.