Јавни увид у документе заштите животне средине и одрживог развоја

Тим за координацију процеса израде планских докумената у области животне средине и одрживог развоја општине Лајковац од 9. до 29. јула излаже на Јавни увид нацрте планских докумената из области животне средине и одрживог развоја општине Лајковац.

Излажу се на јавни увид нацрти планских докумената:

  • – Програм заштите животне средине општине Лајковац за период 2015-2024. године;
  • – Програм енергетске ефикасности општине Лајковац;
  • – Програм примарне селекције отпада општине Лајковац ;
  • – Стратегија локалног одрживог развоја општине Лајковац 2015-2025. године;

Јавни увид обавиће се у периоду од 09.07.2015. до 29.07.2015.године у канцеларији бр. 309 на трећем спрату Општинске управе општине Лајковац, у Одељењу за привреду и имовинско-правне послове радним даном од 10.00-14.00 часова.

Јавном увиду присуствоваће представници Општинске управе општине Лајковац – чланови Тима за координацију процеса израде Програмских докумената у области животне средине и одрживог развоја општине Лајковац.

У току јавног увида сва заинтересована физичка и правна лица могу поднети примедбе на изложене нацрте планских докумената  искључиво у писменом облику (на обрасцу за коментаре ) и предати их Одељењу за привреду и имовинско-правне послове или на e-mail адресу: poljoprivreda.lajkovac@gmail.com  до 31.07.2015.године до 14.00 часова.

Јавна презентација нацрта планских докумената одржаће се 03.08.2015.године у 12.00 часова у малој сали општине Лајковац, ул.Омладински трг бр.1.