Конкурс за изградњу, одржавање и обнову верских објеката

На страници КОНКУРСИ објављен је Jaвни конкурс за финансирање/суфинансирање пројеката за изградњу, одржавање и обнову верских објеката из буџета општине Лајковац у 2016. години, расписан на основу одлуке Општинског већа на седници од 30. октобра 2015. У документу се налазе и сви потребни обрасци, који се предају на Писарници Општинске управе или шаљу препорученом поштом. Рок за подношење пријаве са пратећом документацијом је 15 дана од дана објављивања конкурса, а право учешћа имају цркве и верске заједнице са седиштем на територији општине Лајковац и Српска православна парохија Врачевићска у Латковићу.