Веће усвојило четврти ребаланс

Општинско веће је на 121. седници усвојило деветомесечни извештај о реализацији буџета и донело одлуку о четвртом ребалансу у овој години. Веће је усвојило и пакет мера којим су локалне пореске дажбине физичким лицима смањене за 50 одсто. Укупно је разматранао 14 тачака дневног реда. 
Чланови Већа су усвојили предлог закључка по извештају о извршењу буџета општине Лајковац за период од јануара до септембра 2015. године. Остварење плана прихода је 110 одсто, а извршење расхода 36 одсто. Председник општине Лајковац Живорад Бојичић је истакао да је извршење инвестиција у том периоду било веома мало, 16 одсто, због тога што су тек након септембра завршени тендери за неке од највећих инвестиција чиме ће до 31. децембра расходи бити знатно повећани.
– Имаћемо спремне пројекте и документацију за тендере за највеће инвестиције како бисмо почетком 2016. године практично расписали те тендере. Усвајањем четвртог ребаланса буџета и изменама Плана и Програма, као и Финансијског плана Дирекције за уређење и изградњу општине Лајковац за 2015. створили смо правни основ и услове за изградњу базена. То је инвестиција од 250 милиона динара, тако да ће ти „велики бројеви“ доћи до изражаја у првом кварталу идуће године. Такође је после септембра уговорена изградња вртића, што је посао од 70 милиона, тако да ћемо добити сасвим другу слику.
Пакетом мера које је усвојило веће општине Лајковац регулисане су локалне пореске дажбине и враћене на ниво од 2012. године, односно када су у питању физичка лица њихов износ је смањен за 50 одсто. Значајне сугестије председника општине прихваћене су и када су у питању измене о одређивању зона на територији општине, сада је уместо две одређено 4 зоне. Разграничена је зона са специфичним наменама, имајући у виду да Скобаљ још увек није расељен, а да у Јабучју постоје објекти РБ Колубара, тако да ће становништво на том подручју бити у повољнијем положају.  Смањење локалних пореских дажбина неће имати негативне ефекте на буџет општине Лајковац, имајући у виду да је дошло до смањења трошкова, пре свега смањењем плата и броја запослених у Општинској управи, као и рационализацијом трошкова на свим нивоима. Очекује се да се смањење дажбина надокнади и ефикаснијом наплатом.