Одлука о максималном броју запослених

Програм рада установе за 2016.годину садржи елементе за целовито сагледавање Пословног окружења и процену ресурса ради дефинисања и спровођења пословне стратегије и мера за реализацију оперативних послова по организационим јединицама установе. ОДЛУКА