Скупштина изгласала буџет за 2015. годину

Одборници Скупштине општине Лајковац изгласали су на 20.седници буџет општине Лајковац за 2015. годину. Планирани приходи биће 750 милиона динара, што је 200 милиона мање у односу на 2014. годину. Први пут буџет је исказан у програмском облику и одређена су лица одговорна за реализацију тих програма. У јуну се очекује ребаланс буџета и повећање прихода за 200 милиона динара на основу суфицита из 2014. године.

Усвојена је и Одлука о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Лајковац и платама и накнадама изабраних, именованих и постављених лица. У складу са упутством о припреми буџета, у циљу прилагођавања маси зарада, смањене су плате председнику, заменику председника и начелнику Општинске управе за 10 одсто, као и у ЈП „Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац“. Надокнаде за чланове Општинског већа на сталном раду смањене су за 20 одсто, а члановима надзорних одбора јавних предузећа за 25 одсто.

Председник општине Лајковац је најавио потписивање анекса уговора са РБ „Колубара“, који се односи на пресељење објеката из МЗ Мали Борак. Средства по том основу од 1.870 хиљада евра била би искоришћена за капиталне пројекте, као што је изградња комбинованог отворено-затвореног базена.

У складу са планом буџета за 2015. годину усвојени су програми пословања јавних предузећа и установа: Дирекције за уређење и изградњу општине Лајковац, Градске чистоће, РТВ ”Радио Пруга”, ”Лајковац услуге”, регионалних система ”Стубо ровни” и ” „Еко Тамнава“, Градске библиотеке, Културног центра ”Хаџи Рувим” и Туристичке организације.

На 20. седници усвојен је трећи ребаланс буџета за текућу годину, Извештај о извршењу буџета за јануар-септембар 2014, програме за унапређење услова живота локалне заједнице и за заштиту животне средине, друге измене и допуне Програма развоја спорта, програма пословања „Пруге“ и финансијског плана Дирекције за уређење и изградњу.

На седници су усвојена нова решења о именовањима. За в.д. директора ЈП ”Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац” именована је Марина Марковић, која већ обавља ту функцију, за в.д. директора РТВ ”Радио Пруга” дипл. политиколог Снежана Шкорић, а први вршилац дужности директора нове Јавне установе за спорт и омладину биће Ђорђе Жујовић из Врачевића.

Скупштина општине Лајковац до краја 2014. године одржаће још једну седницу, у уторак 30. децембра.