Веће прихватило оставку Животе Молеровића

На 127. седници Општинског већа разматрано је 17 тачака дневног реда. Усвојени су извештаји о реализованим програмима рада Културног центра ” Хаџи Рувим ” и Градске библиотеке за 2015. годину. Усвојен је предлог Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у области културе, за шта је укупно издвојено 3.250.000 динара, а средства су одобрена за 11 пројеката. С обзиром да је начелник Општинске управе Живота Молеровић поднео оставку из личних разлога, констатована је оставка, донето Решење о разрешењу Молеровића и Одлука о расписивању јавног огласа за постављење новог начелника Општинске управе општине Лајковац.

Одобрен је годишњи програм за 2016. годину Општинског фудбалског савеза, укључујући и буџет за организацију Новогодишњег турнира у малом фудбалу. Верификован је Закључак о оквирним износима за финансирање Посебних програма од општег интереса у спорту, о давању сагласности Спортско-рекреативном клубу ”Лајковац трчи” и одобрени су годишњи програми спортских организација за 2016. годину које остварују општи интерес у области спорта. Веће општине Лајковац усвојило је и молбу ОШ ” Димитрије Туцовић ” из Јабучја којом су одобрена средства за 100 бесплатних ужина социјално најугроженијој деци. То је редовна акција којом се првенствено обезбеђују оброци за ученике ромске националности, из Дубраве и Требежа. У оквиру ове седнице именована је и Комисија за обилазак стајалишта и утврђивање безбедности одвијања саобраћаја на правцима аутобуских линија.