Обавештење за превоз ученика ван Лајковца

Обавештавамо ученике који похађају школу ван Лајковца, а у стању су социјалне потребе, да се пријаве у Општинску управу Лајковац – први спрат, канцеларија 106 (Снежана Негић). Понети потврду о редовном школовању и потврду о висини примања родитеља у месецу који претходи месецу подношења захтева, ради регулисања бесплатног превоза.