Веће поново о систематизацији радних места

На 129. седници општинског Већа Лајковац дата је сагласност на правилнике о унутрашњем уређењу и систематизацији Oпштинске управе, као и о организацији и систематизацији послова у јавним предузећима ”Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац” и ”Лајковац услуге”. Чланови Већа именовали су стручну комисију за расподелу средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања из буџета општине Лајковац у 2016. години. Говорећи о грађевинским радовима на територији општине, председник Бојичић је навео да очекује да ће до краја ове недеље  бити завршено комплетно асфалтирање тзв.”триангле” са бочним улицама, посао који је започет још 2006. године средствима НИП-а.
Било је неопходно да се у законском року донесу решења о правилницима о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе, ”Дирекције” и ”Лајковац услуга”. На претходној седници донет је Правилник о систематизацији радних места у ” Градској чистоћи”, рекао је председник општине Живорад Бојичић. Циљ доношења ових решења је брисање празних радних места, на којима нису упослени извршиоци, у складу са законским захтевима. Председник општине је појаснио да је Управна инспекција наложила да се бришу сва радна места која нису попуњена. 
Такође, радна места која су била замрзнута за именована и постављена лица више не постоје. Заправо, више нема чувања радних места, нити слободних радних места за ново запошљавање. Могућа је само замена оних радника који оду, замена људи који су на боловању или на одсуству. Убудуће именована и постављена лица, након истека мандата, немају могућност повратка на своје старо радно место у Општинској управи, већ одлазе на евиденцију Завода за запошљавање. Ова правила се односе на професионалце који су из струке дошли на руководећа места.