Љубица Новаковић нови начелник Општинске управе

Општинско веће је на 130. седници за новог начелника Општинске управе изабрало дипломираног правника Љубицу Новаковић, досадашњег руководиоца Одељења за општу управу и друштвене делатности. Одлука је донета после спроведеног јавног огласа за постављење начелника Општинске управе Лајковац, имајући у виду да је претходни начелник Живорад Мештеровић поднео оставку из личних разлога. На седници је поднет и Извештај о спровођењу јавног огласа, а Веће је разматрало још седам тачака дневног реда.
Председник Живорад Бојичић је истакао да је место начелника задужење, а не функција, тако да је изабрана особа која има дугогодишњи стаж у Општинској управи, још од 1992. године, притом је дипломирани правник и потпуно је упозната са функционисањем Управе. „Нисмо желели да поновимо грешке неких претходника, који су ангажовали људе са стране“, подвукао је Бојичић.
Дата је сагласност ЈП „Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац“ за изградњу цевовода са пратећим објектима за снабдевање водом насељених места Словац, Ратковац и Придворица. Радови ће почети у наредне две недеље, а њихова вредност је 60 милиона динара. То је још једна од крупних и значајних инвестиција општине Лајковац у овој години, поготово имајући у виду проблеме са водоснабдевањем. 
Усвојен је Извештај о извршењу програма рада Црвеног крста Лајковац за 2015. годину. Договорено је да се током 2016. године сагради адекватан магацински простор за потребе Црвеног крста. Парцела је откупљена крајем прошле године, следе укњижба и издавање грађевинске дозволе. Општина је преко Црвеног крста Србије обезбедила део средстава, преостали износ обезбедиће Општина Лајковац када буде завршена техничка документација тако да ће магацин бити изграђен до краја 2016. године.
Усвојен је и споразум о сарадњи општине Лајковац и Асоцијације координатора за ромска питања. Таква одлука ствара основ за обезбеђење средстава за наставак рада ромског координатора Општине Лајковац (Никола Јосиповић) и то без захватања из општинског буџета. Рад координатора је значајан за живот ромске популације у нашој општини и решавање бројних проблема ове заједнице.
Веће је одобрило и девет захтева за надокнаду нематеријалне и материјалне штете настале уједом паса луталица.