Креће реализација важних пројеката водоснабдевања

Живорад Бојичић, председник општине Лајковац, најавио је наставак започетих и реализацију најављених пројеката на плану водоснабдевања. У питању су: изградња Хлорног постројења у Јабучју, дистрибутивне водоводне мреже и резервоара у Ратковцу којим ће Лајковац бити повезан са Регионалним водопривредним системом „Стубо Ровни“, подстаница у Рубрибрези ради побољшања водоснабдевања са изворишта у Непричави, уградња хлоризатора на бунарима у Требежу и Дубрави (Јабучје), као и изградња бунара у засеоку Милићи у Јабучју и засеоку Костевац у Врачевићу.
– Следеће недеље креће изградња Хлорног постројења у Јабучју, чиме ће практично бити обезбеђено водоснабдевање центра села и важних јавних објеката, који имају проблем са водом за пиће. Што се тиче Ратковца, очекује се да ће почетком следеће недеље бити издата грађевинска дозвола, након чега ће изабрани извођачи, конзорцијум предузећа “Хидрокоп” и “Девикс” Лазаревац започети радове вредне 60 милиона динара. Овде је реч о водоснабдевању југозападног дела општине, које ће бити решено из Ваљева. Заједно са партнерима из Лазаревца, потрудићемо се да побољшамо квалитет водоснабдевања са изворишта у Непричави. Очекујемо да ће подстанице у Рубрибрези решити проблеме водоснабдевања виших делова Лајковца, као што је то решено на примеру Села Лајковца и Ћелија. Што се тиче снабдевања техничком водом, у припреми ребаланса буџета биће предвиђено да се уграде хлоризатори на већ два изграђена бунара у насељеном месту Јабучје, у Горњем крају-засеок Дубрава и Требежи – Доњи крај, где постоје изграђени бунари и где ће се уградњом хлоризатора омогућити да та вода и формално буде за пиће, иако је и сада сасвим исправна и здрава. 
Председник Бојичић је додао да ће ребалансом буџета бити предвиђена средства за изградњу још два бунара, поред већ завршених бунара у Врачевићу, Пепељевцу и у Војном кругу. Један бунар ће бити у Горњем крају Јабучја – засеок Милићи, на парцели уступљеној без накнаде, чиме ће водом бити снабдевени врло значајни домаћини у том делу Јабучја који се озбиљно баве сточарском производњом. Други је у засеоку Костевац у Врачевићу, мештанима обећаван још пре 7- 8 година, својевремено су отпочели и припремни радови, а постигнут је коначни договор да буде завршен у овој години.