Исплаћена помоћ пензионерима са најнижим примањима

Општина Лајковац је исплатила једнократну новчану помоћ од 4.000 динара за први квартал ове године пензионерима са најнижим примањима. Помоћ је исплаћена пензионерима из категорије запослених, војних лица и самосталних делатности са најнижим износом пензије од 13.288,01 динар, као и земљорадницима са најнижом пензијом од 10.446,73 динара. Укупна исплаћена сума за први квартал за 705 пензионера је 2.820.000 динара.