Одржана прва седница Општинског већа

На првој седници Општинског већа извршена је и формална примопредаја дужности између претходног и новог председника Општине Лајковац, Живорада Бојичића и Андрије Живковића. Одређена су и задужења по областима члановима Општинског већа, у складу са њиховим професијама и друштвеним интересовањима. У својен је и Завршни рачун буџета општине Лајковац за 2015. годину. Усвојен је тромесечни Извештај о раду спортских организација и дата сагласност на Одлуку о коришћењу пољопривредног земљишта у Општини Лајковац.
Андрија Живковић, новоизабрани председник општине, захвалио се Живораду Бојичићу и нагласио да је као заменик председника пуно научио од свог претходника и да ће наставити да учи од њега. “Битан је тим, нећу себе истицати у први план. Акценат ће бити на више компактних играча у тиму који водим, а сигуран сам да ће грађани бити задовољни.Кључни играчи у том тиму, заједно са мном, биће управо Влада Костић и Живорад Бојичић”, нагласио је приликом примопредаје дужности Андрија Живковић, председник Општине Лајковац. Живорад Бојичић је истакао да је извршена консолидација Буџета Општине Лајковац и свих директних и индиректних корисника.У односу на 12. јун 2012. године стање се преокренуло тако да уместо тадашњег минуса од 500 милиона динара, сада на рачуну буџета има 500 милиона у плусу. Претходни сазив Већа је одржао 135 седница. Живорад Бојичић се захвалио сарадницима из Општинске управе, истакавши руководиоца Одељења за буџет и финансије Татијану Панић и актуелну начелницу Општинске управе Љубицу Новаковић.
Како је кратко образложио председник Живковић, нова ресорна задужења у Већу подељена су у складу са професијама и интересовањима: Ненад Џајевић, актуелни заменик председника – буџет и финансије, Милутин Нишавић (врло активан у претходном сазиву) – социјална политика и питања националних мањина, Миломир Негић – урбанизам, Влада Костић – задржава ресор рударства, енергетике и грађевине, Бојан Лукић – заштита животне средине, образовање, култура и заштита људских права, Душан Жујовић – и даље у области друштвене бриге о деци и омладини и спорта, Аца Мештеровић – инфраструктура, Рака Јовичић – пољопривреда и село и Младен Бајић – приватно предузетништво.
На првој седници Веће је усвојило и Завршни рачун Буџета за прошлу годину, који је са 725 милиона динара реализован чак 108 %. У складу са инструкцијама Комесаријата за избеглице, одбијене су жалбе на расподелу грађевинских пакета. Усвојен је тромесечни Извештај о раду спортских организација и дата сагласност на Одлуку о коришћењу пољопривредног земљишта у Општини Лајковац, за коју је још неопходна сагласност и Министарства пољопривреде.