Извештај са Општинског већа

На последњој седници Општинског већа дата је сагласност за коришћење средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју општине у 2016. години. Пре свега, за постављање саобраћајне сигнализације у зони школа на градском и сеоском подручју, а Општина је из буџета издвојила 500.000 динара за куповину ауто седишта за бебе и 200.000 динара за израду хоризонталне и вертикалне сигнализације у зони школа, уз 50.000 динара на захтев мештана Цвијићеве улице за постављење саобраћајног огледала. Веће је дало сагласност на извешетај о раду са годишњим финансијским извештајем Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистма Стубо- Ровни ”Колубара” за 2015. годину. Током овог месеца, месна заједница Ратковац, требало би да буде прикључена на ”Стубо-Ровни”, након решавања имовинско правних односа. Наставак радова предвиђен је у Марковој цркви и Словцу. Чланови општинског Већа, усвојили су прве измене финансијског плана Канцеларије за младе у текућој години. Председник општине, изразио је задовољство њиховим досадашњим радом уз примедбу да би требало више транспарентности, у циљу упознавања шире јавности са актуелним конкурсима. Наредно скупштинско заседање, планирано је за другу половину септембра , када ће одборници разматрати предлог ребаланса општинског буџета. Најважнија инвестиција у јесењем периоду, јесте реконструкција главне , улице Војводе Мишића.