Мапа приступачности објеката јавне намене

У циљу унапређења права особа са инвалидитетом, Заштитник грађана Републике Србије у сарадњи са Удружењем за ревизију приступачности недавно је представио Интерактивну мапу приступачности објеката јавне намене, која има и своју интернет страницу http://mapapristupacnosti.rs/ . Линк за мапу је постављен и на интернет презентацију Заштитника грађана, с обзиром да се уквиру његове надлежности посебна пажња посвећује заштити рањивих група грађана, међу којима су и особе са инвалидитетом. 
Циљ је лакше и брже информисање грађана о приступачности објеката јавне намене, као и ефикасније остваривање њихових права. Подаци о приступачности јавних објеката и јавних површина добијени су од јединица локалне самоуправе, државних органа и других органа јавне власти, а уз финансијску подршку Владе Краљевине Норвешке кроз пројекат „Промоција људских и мањинских права кроз интензивнији контакт Заштитника грађана са грађанима“.