Јавни увид Нацрта Ревизије стратегије пољопривреде и руралног развоја

Општинска управа општине Лајковац – Одељење за привреду и имовинско-правне послове обавештава заинтерсовану стручну и другу јавност да је од 8. до 27. септембра изложен на Јавни увид Нацрт Ревизије стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Лајковац у периоду 2016-2025.године. Јавна презентација нацрта Ревизије стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Лајковац у периоду 2016-2025. године, одржаће се у петак, 30.09.2016. године, у Малој сали  Општине Лајковац, са почетком у 12 часова.

Јавни увид је у канцеларији бр.309, на трећем спрату Општинске управе Лајковац, Одељење за привреду и имовинско-правне послове, сваким радним даном од  10 – 14  часова. У току јавног увида, сва заинтересована физичка и правна лица могу поднети примедбе на изложени нацрт Ревизије стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Лајковац у периоду 2016- 2025. године  и предати их  у писаном облику лично стручном сараднику Душану Радовићу или на имејл poljoprivreda.lajkovac@gmail.com  до 29.09.2016.године до 14  часова.