Одржана јавна расправа о буџету

Општинска управа се одлично припремила за јавну расправу о Нацрту Одлуке о буџету за 2017. годину, али је, на жалост, одзив грађана и представника јавних установа био минималан. Педвиђеним нацртом буџет општине Лајковац у следећој години износиће милијарду и 274 милиона динара. Од планираних капиталних инвестиција у 2017. ће бити реализовани започети пројекти изградње затвореног базена, завршетак зграде вртића и партерно уређење, а међу крупније инвестиције спада и поплочавање улице војводе Мишића. Највише ће бити уложено, као и обично, у комуналну инфраструктуру, с тим што ће нешто мање средстава ићи за путеве. Татијана Панић руководилац Одељења за буџет и финансије:

-У структури прихода и расхода буџета углавном је све као прошле године или мање, при чему смо следили сва упутства надлежног министарства и испоштовали сва буџетска ограничења. У првој половини године буџетски корисници могу очекивати сасмо половину од својих текућих расхода, не рачунајући зараде и накнаде за ангажовање по уговору о делу. С обзиром да очекујемо суфицит од 70 милиона динара, који може бити распоређен по завршном рачуну, тада ће бити обезбеђена средства за другу половину године. Наш класичан буџетски оквир је свега 350 милиона, а сва друга средства су строго наменска или пренета наменски.

Овом приликом представљени су и нацрти измена одлука којима се уређују изворни приходи општине Лајковац: Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине, Одлука о општинским административним таксама и Одлука о локалним комуналним таксама и наплати јавних прихода.

 

{gallery}javnaraspravaobudzetu{/gallery}