Студентске стипендије за школску 2016./2017.годину

Општинска комисија за доделу студентских стипендија направила је предлог ранг листе стипендираних студената.Ранг листа садржи студенте основних и студенте специјалистичких ,струковних, мастер и докторских студија.Висина стипендија зависи од просека оцена.

Предлог листе студената