Меморандум о разумевању за депонију „Каленић“

У Убу је у четвртак потписан Меморандум о разумевању (МоР) који ће омогућити припрему техничке документације за изградњу Регионалног центра за управљање отпадом са депонијом „Каленић“, као и успостављање система за интегрално управљање комуналним отпадом за Колубарски регион. Меморандум су потписали представници Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Министарства рударства и енергетике, Канцеларије за Европске интеграције, Регионалног предузећа „Еко-тамнава“ и 11 градова и општина – учесника у заједничком пројекту. У име општине Лајковац Меморандум је потписао председник Андрија Живковић.

– Регионални центар „Каленић“ обухвата 11 градова и општина (Ваљево, Обреновац, Лазаревац, Уб, Барајево, Владимирци, Лајковац, Мионица, Коцељева, Осечина и Љиг) са око 363.000 становника. Јавна комунална предузећа на том простору  у просеку дневно сакупе око 330 тона чврстог неопасног комуналног отпада, због чега је изградња Регионалног центра за управљање отпадом са депонијом „Каленић“ од велике важности за успостављање одрживог система управљања отпадом на овом подручју –  истакао је Зоран Петровић, директор Регионалног центра за управљање отпадом „Еко-Тамнава“.

 

Стана Божовић, државна секретарка Министарства пољопривреде и заштите животне средине, навела је да ће изградња Регионалног центра „Каленић“ допринети унапређењу управљања отпадом и повећању стопе рециклаже, и још један је у низу корака предузетих за уређивање комуналне инфраструктуре и интегрални приступ за управљање отпадом у Србији.

 

– Република Србија има 9 регионалних санитарних депонија. Према важећој националној Стратегији, планира се успостављање 27 регионалних система за управљање отпадом. Тренутно произведемо 2,5 милиона тона отпада, од чега тек 400 хиљада тона заврши на санитарним депонијама, а остатак на сметилиштима. Тек 5% отпада се рециклира и поново искористи. У наредних 15 година, Србија ће морати у потпуности да преокрене ситуацију. То је за цело друштво велики изазов и захтева укљученост и посвећеност свих заинтересованих страна, почевши од сваког од нас понаособ, па до институција на локалном, националном, али и међународном нивоу“, рекла је Стана Божовић, државна секретарка Министарства пољопривреде и заштите животне средине.

 

Присутнима су се обратили и: Зоран Петровић, директор Регионалног центра за управљање отпадом „Еко-Тамнава“, д.о.о. Уб, Стана Божовић, државна секретарка, Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Ана Илић, заменик директора Канцеларије за европске интеграције, Мирјана Филиповић, државна секретарка, Министарство рударства и енергетике и Слободан Гвозденовић, градоначелник града Ваљева.

 

Пројекат изградње Регионалног система за управљање отпадом „Каленић“ налази се на листи приоритетних инфраструктурних пројеката, у оквиру документа Национални приоритети за међународну помоћ за период 2014 – 2017. са пројекцијама до 2020. године, коју је усвојила Влада Републике Србије. Иначе, од 2,5 милиона тона отпада само 400 хиљада тона заврши на санитарним депонијама. У Србији тренутно постоји 9 регионалних санитарних депонија, док се према националној Стратегији планира успостављање 27 регионалних система за управљање отпадом, а „Каленић“ ће бити један од њих.