Нови режим саобраћаја у Пепељевцу

До 23. маја важи нови режим саобраћаја на локалном општинском путу у Пепељевцу, због изградње насипа за прилаз мосту преко аутопута Е – 763. Саобраћај ће бити преусмерен “старом пругом”. Табле за преусмеравање биће постављене на Пепељевачкој рампи (пружни прелаз, укрштање пруге Београд-Бар и државног пута 2Б број 361) и у центру Пепељевца – код школе. Остављена је могућност несметаног прилаза грађанима из улице Лесе Мирковића до својих стамбених објеката, од Пепељевачке рампе до навоза бетонског моста на Колубари. Такође је остављена могућност несметаног прилаза становницима Пепељевца до поседа дуж локалног пута Лајковац-Пепељевац (деоница: школа у Пепељевцу-предметно градилиште).