Попис завршен пре рока

У складу са Законом о озакоњењу објеката, попис незаконито изграђених објеката, као први корак у поступку њиховог  озакоњења,  завршен је на територији  Општине Лајковац половином новембра 2016. године, односно пре рока које је ресорно министарство првобитно одредило за завршетак овог посла.

Комисија за попис незаконито изграђених објеката Општине Лајковац је евидентирала укупно 2060 незаконито изграђених објеката, за које су, попуњавањем пописног листа, поднети захтеви за легализацију.  До сада је донето 810 решења о рушењу поменутих објеката  и тиме покренут поступак за њихово озакоњење.