Контрола здравља сеоског становништва

Црвени крст Лајковац реализовао је, у сарадњи са Патронажном службом Дома здравља Лајковац и ромским медијатором за здравствена питања, акцију “Радни викенд на селу”. Мерен је притисак, шећер у крви и давани превентивни савети најугроженијим грађанима сеоског подручја. Акцијом су биле обухваћене месне заједнице Непричава, Бајевац, Ратковац, Јабучје, као и ромско насеље Требеж. Најугроженијим грађанима подељен је 51 пакет са прехрамбеним артиклима.