Регистрација стамбених јединица

У складу са Законом о становању и одржавању зграда објављеном у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 104/2016, који је ступио на снагу 31. децембра 2016. године, Скупштина или савет зграде формиран у складу са прописима који су важили до ступања на снагу овог закона, односно власници посебних делова зграде у којој није формирана скупштина или савет зграде, дужни су да у року од шест месеци од дана почетка рада Регистра изврше регистрацију стамбене заједнице у складу са одредбама овог закона (члан 138.). За детаљније информације обратити се Регистратору стамбених јединица Мирјани Лончар на тел. 014/3431-137.