Веће усвојило извештаје о раду и програме пословања

На обимној 57. седници Општинског већа, која је уједно представљала и припрему за 21. седницу Скупштине општине, највише тачака дневног реда односило се на извештаје о раду јавних предузећа и установа у 2017. години и њихове програме пословања у текућој години. Чланови Општинског већа усвојили су програме пословања два важна регионална система: Стубо-Ровни „Колубара“ и „Еко-Тамнава“, затим пакет тачака везан за функционисање Заједничког Центра „Солидарност“- одељења у Лајковцу и Извештај о раду Установе за спорт и омладину. У изјави медијима по завршетку седнице председник Општине Андрија Живковић као најбитнију тачку издвојио је Програм пословања ЈП „Колубара“ Стубо-Ровни за 2018. Како је предочио известилац по овој тачки дневног реда, представник предузећа, из буџета општина Лајковац, Уб и Градске општине Лазаревац издвојено је 30 милиона динара за пројектовање наставка цевовода питке воде од Оштриковца ка Непричави и за део ка Убу, који ће пролазити кроз два лајковачка села, а то су Бајевац и Степање.

-Реализацију овог пројекта очекујемо до краја 2018. године, како бисмо у 2019. кренули са изградњом цевовода. Надам се да ћемо до 2020. године трајно решити један од највећих проблема општине Лајковац – редовно снабдевање пијаћом водом и то пре свега виших делова наше општине. Осим ове тачке битан је и извештај о реализацији програма ренте и екологије за прошлу годину. Реализација ових програма је око 60 одсто и могу рећи да сам задовољан. То су, пре свега, крупни пројекти који подразумевају велику и сложену процедуру, бројне дозволе, али је најбитније да је већи део пренетих средстава већ уговорен и да се ради на неким пројектима, тако да ће до половине ове године већина бити реализована. Пре свега мислим на постројење за пречишћавање отпадних вода у Словцу (27 милиона динара), фекални колектор у Индустријској зони где се улази у другу фазу (седам милиона), а 15 милиона је остало неутрошено за асфалтирање локалних некатегорисаних путева (Бајевац, Ратковац…) што ће такође бити реализовано до половине ове године. У пролећним месецима очекујем почетак радова на пресељењу пијаце и дела испред зграде Општине, као и замену гранитних плоча на шеталишту. Преко лета ће интензивније кренути асфалтирање локалних некатегорисаних путева за шта је у овој години издвојено 30 милиона динара – рекао је председник Живковић.

На дневном реду били су и Извештај о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Лајковац, Извештај о реализацији Програма за унапређење живота локалне заједнице, Извештај о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Лајковац, Програм стамбене подршке на територији општине Лајковац, Решењу о именовању Општинског штаба за ванредне ситуације и друге одлуке.