Јавни увид у Нацрт измена и допуна Просторног плана

Општинска управа општине Лајковац оглашава Јавни увид у Нацрт Измене и допуне Просторног плана општине Лајковац – усаглашавање са одредбама Закона о планирању и изградњи и Извештај о стратешкој процени утицаја  Измене и допуне Просторног плана општине Лајковац – усаглашавање са одредбама Закона о планирању и изградњи на животну средину. Јавни увид ће се одржати од 14. маја  до 12. јуна 2018. године у трајању од 30 дана, сваког радног дана у холу испред велике сале зграде Општине Лајковац, ул. Омладински трг бр.1, у времену од 7 до 15 часова, као и на интернет презентацији Општине Лајковац.


ЈАВНИ УВИД

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Измене и допуне Просторног плана општине Лајковац / детаљније