Општинско веће усвојило Одлуку о буџету за 2018.

У петак је одржана 50. седница Општинског већа Лајковац, на којој је усвојена Одлука о буџету за 2018. годину и низ других одлука, о којима ће коначну реч дати одборници Скупштине општине на седници заказаној за уторак 26. децембар. Пројектовани буџет за наредну годину је 1.270.535.810 динара, што је четири милиона више него на почетку 2017. године. Од тог износа пренета неутрошена средства су 300.232.810. динара, што је такође на прошлогодишњем нивоу. Председник Андрија Живковић још једном је подвукао да су сви послови планирани за 2017. уговорени (разлог за кашњење су различите дозволе од републичких јавних предузећа), тако да ће пренета средства бити потрошена у првој половини године. Планирани текући приходи износе 860.303.000 динара, од чега су приходи ренте 340 милиона, а приходи екологије 96,4 милиона.


Резимирајући расходе планиране за 2018. руководилац Одељења за буџет и финансије Татијана Панић обавестила је чланове Општинског већа да се за Програм ренте укупно издваја 553.557.700 динара, а за Програм екологије 176.421.760  милиона. Сви текући расходи корисника, осим зарада и накнада запослених, планирају се за половину године. Субвенције остају на истом нивоу само што је промењена њихова структура – смањене су јавним предузећима, а повећане привреди и пољопривреди. Програм пољопривреде повећан је за шест милиона у односу на 2017. годину и износи 16,3 милиона, при чему се уводи нова мера подршке за инвестиције  младих пољопривредника  у износу од 9,2 милиона. Увећава се износ за финансирање Програма  спорта, док се смањују дотације удружењима, НВО и верским заједницама у односу на 2017. годину.
Финансирање социјалне заштите, подршке породици и деци наставиће се и у 2018. години: помоћ пензионерима, породиљама, вантелесна оплодња, превоз деце у средњу школу, регресирање боравка деце у предшколској установи, регресирање цена комуналних услуга, превоз и смештај деце ометене у развоју итд. За сваку незапослену породиљу издваја се 120 хиљада, за програм вантелесне оплодње пет милиона динара. Најстарији угрожени суграђани квартално добијају по 4.000 динара. За превоз ученика издвојиће се око 35 милиона динара. Ученичке и студентске стипендије биће 40 одсто веће него прошле године, на основу донетих одлука о ученичким и студентским стипендијама у 2017. години. Цена коштања боравка деце у вртићу увећава се за 20 %, повећање за родитеље износиће 560 динара што је 4.536 динара месечно по детету. Биће повећане и плате запослених у 2018. години: органима и службама локалне власти за пет одсто, предшколским установама и установама културе за 10 одсто, осталим јавним службама за пет одсто.
Буџет се у највећој мери заснива на Програму уређивања грађевинског земљишта чија ће реализација бити  финансирана из средстава од накнада за коришћење минералних сировина и заштиту животне средине. Од капиталних пројеката планираних за 2018. годину треба издвојити завршетак спољашњег уређења Дечјег вртића „Лептирић“, који суфинансира Министарство привреде са 18 милиона, завршетак изградње базена који се делимично финансира из кредита, као и реконструкцију и санацију објеката социјалне инфраструктуре: средње школе и основне школе у Бајевцу (по Закључку Владе Србије радове  финансира Канцеларија за јавна улагања), као и пројектовање  фискултурне сале у ОШ Јабучје и заједничке котларнице на биомасу за средњу и основну школу, спортску установу, Дом здравља и предшколску установу. Од капиталних инвестиција издвајамо и: изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода у Словцу и Боговађи, повезивање постојећег цевовода Словац-Ратковац са црпном станицом Словац и повезивање од Оштриковца са постојећим цевоводом, изградњу прве фазе водоводне мреже Пепељевац-Стрмово-Придворица, као и изградњу затворене градске пијаце.
Председник Живковић је рекао да је недавно потписан Анекс 3 Споразума о пресељењу објеката социјалне инфраструктуре месних заједница Скобаљ и Мали Борак за преосталих 1.106.000 милиона евра са ЕПС – Огранак РБ „Колубара“ Лазаревац. Конкретна реализација очекује се по потписивању појединачних уговора  за изградњу објеката по наменама из основног споразума вредног 3,2 милиона евра. Средства ће бити добрим делом усмерена на решавање водоснабдевања у Јабучју, укључујући изградњу примарне и секундарне мреже.
На седници су усвојени програми пословања ЈП „Градска чистоћа“, КЦ „Хаџи Рувим“, Градске библиотеке и Установе за спорт и омладину. Прихваћен је Програм уређивања грађевинског земљишта, Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, предлог Локалног акционог плана за запошљавање, Обједињени предлог за одобравање годишњих програма реализације општег интереса у области спорта и предлог Концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника. Прихваћени су и предлози одлука о локланим комуналним таксама и општинским административним таксама, као и захтев за повећање цене целодневног боравка деце у ПУ „Лептирић“.