Одржане 26. и 27. седница Скупштине општине Лајковац

У општини Лајковац одржана 26. редовна седница скупштине по хитном поступку, због усвајања Одлуке о моделу и методу приватизације ЈП РТВ „Пруга“, који је локална самоуправа морала да достави Агенцији за приватизацију закључно са 29. јуном. На седници је усвојен и Споразум о уређењу међусобних односа у коришћењу заједничког водоводног система „Непричава“. Након ове седнице, на предлог председника општине Живорада Бојичића, одржана је и 27. седница.


ЈП РТВ „Пруга“ испунила је све захтеве Агенције за приватизацију, а изменом Закона о медијима приватизација медија помера се за 31. октобар. То значи да ће и општина Лајковац бити у обавези да финансира ово предузеће до истека приватизације или продаје РТВ „Пруге“. Укупна вредност ове медијске куће процењена је на 435 хиљада динара. В.д. директора Снежана Шкорић каже да је цена нижа у односу на првобитну због дуга према СОКОЈ-у од 500 хиљада динара, као и изгубљеног уговора са РБ „Колубара“. Она је и додала да ће РТВ „Пруга“ предати документа како би конкурисала код општине за пројектно финансирање и тиме омогућила даљи рад.

Одборници су усвојили и споразум о уређењу међусобних односа у коришћењу заједничког водоводног система „Непричава“, који подразумева да општина Лајковац користи 1/3, док општина Лазаревац има право на 2/3 воде из овог водоводног система. Цена воде за кориснике из Лајковца утврђиваће се по елаборату, а Општина је у обавези да до краја ове године уложи око 40 милиона динара за одржавање водовода у Непричави. 
– Циљ овог споразума јесте да буде иста цена воде за грађане општинe Лазаревац и општине Лајковац. За праћење и реализацију овог споразума биће формирана радна група од пет чланова, три из Градскe општине Лазаревац и два из општине Лајковац, што ће председници општина одредити својим решењима. Закључењем овог спoразума престаје да важи Уговор о регулисању међусобних односа водоснабдевања општине Лајковац из водоводног система „Непричава“ од 17. марта 2011. године. Споразум представља кровни акт из кога ће произаћи два врло битна уговора који ће се такође наћи пред одборницима, а то су уговор који закључује Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац са ЈПКП „Лазаревац“ и уговор између наша два комунална предузећа којим ће се предвидети сви детаљи начелно утврђени овим споразумом – образложио је на седници председник Бојичић.

Усвојене су и Одлука о доношењу Плана генералне регулације за насељено место Лајковац и Одлука о изради Плана детаљне регулације „Обилазница на државном путу 1Б реда број 27. Лајковац“, као и Одлука о прибављању катастарске парцеле за изградњу магацина за смештај опреме и материјала за ванредне ситуације. Одборници су изгласали и именовали и нове чланове управног одбора ПУ „Лептирић“ и других јавних предузећа, као и вршиоце дужности појединих установа. За в.д. Установе за спорт и културу именован је Ђорђе Жујовић, дипломирани инжењер пољопривреде из Врачевића. За в.д. директора Пруге на шест месеци именована је Снежана Шкорић, дипломирани политиколог из Боговађе, а за в.д. директора Туристичке организације Милутин Ранковић из Лајковца.

Након ове седнице, на предлог председника општине Живорада Бојичића, одржана је и 27. седница на којој је дужности разрешен члан општинског већа Марко Пауновић, а на његово место изабрана Бојана Аночић, дипломирани економиста.