За програме удружења скоро 900 хиљада

Одлуке које је Општинско веће донело на данашњој седници махом су процедуралне природе, а међу њима издваја се Одлука о расписивању Јавног конкурса за расподелу буџетских средстава општине Лајковац за ову годину, намењених подршци програмима удружења (невладине организације и друга удружења).

 

-Укупан буџет за ове програме је 870.000 динара, а конкурс ће бити отворен наредних 15 дана, па позивам све заинтересоване да се јаве. Битно је да се програми и манифестације којима се конкурише одржавају на територији лајковачке општине. У односу на прошлу годину буџет је нешто мањи јер је новац преусмерен на другу страну, али опет нису битно смањена издвајања за програме удружења, a ово су средства која су за ову сврху преостала за другу половину године – рекао је Андрија Живковић, председник општине Лајковац.

Нови шеф Службе за инспекцијске послове је Злата Жујовић, дипл. инж. грађевине, која је уједно и грађевински инспектор. Решење је наложено од стране управног инспектора јер Злата Жујовић једина у Општинској управи Лајковац испуњава законом прописане неопходне услове за шефа инспекцијске службе .

Председник Живковић је напоменуо и да има видних помака на плану уређења обала, које стварају велике проблеме приликом проласка са пољопривредном и грађевинском механизацијом. Комисија коју је недавно оформило Општинско веће, са циљем да помогне комуналном инспектору на терену у обиласку атарских путева, у сарадњи са председницима месних заједница, дала је значајне резултате, а неколико месних заједница је већ доведено у ред по питању уређења обала. И прве опомене несавесним власницима парцела већ су уродиле плодом, ситуација на терену се сређује, а ако опомене не уроде плодом, уследиће, ако то буде неопходно, и новчане казне свима који то не учине на својим парцелама.