Деоница брзе саобраћајнице од Лајковца до петље Дивци пуштена у саобраћај

Деоница брзе саобраћајнице Иверак – Лајковац, од Лајковца до петље „Дивци“ у дужини од 12 километара, отворена је данас у 12 часова за саобраћај.

На петљи “Лајковац” возила ће моћи да се прикључе на предметну трасу у зони кружне раскрснице, а искључење са трасе моћи ће да се изврши на петљи “Дивци” (државни пут ИИА реда број 150, деоница: Дивци – Мионица).

У Дивцима, возила ће моћи да се прикључе на предметну трасу са државног пута ИИА реда број 150 (деоница: Дивци – Мионица) преко два новоизграђена прикључка. Искључење са трасе врши се на петљи “Лајковац” у зони кружне раскрснице.

Већи део трасе брзе саобраћајнице налази се у плавној зони реке Колубаре, око 52% трасе.

Усвојена рачунска брзина је 100 км на час, а примењени су следећи елементи: возне траке 4x 3,50 м = 14,0 м; ивичне траке 4x 0,50 м = 2,0 м; разделна трака 1x 4,0 м = 4,0 м; банкине 2x 1,5 м = 3,0 м.

Изграђено је једно обострано паркиралиште.

Током изградње редовно се вршила контрола утицаја на животну средину, узорковани су вода и тло.

Изградњом државног пута ИБ реда број 27, деоница Иверак-Лајковац, град Ваљево ће се повезати са аутопутем Београд – Јужни Јадран, и представљати попречну везу у путној мрежи Републике Србије. Такође ће се повезивати делови Републике Српске (БИХ) са аутопутем Е-763 (Београд Јужни Јадран) и даље преко коридора 10, са Бугарском и Грчком, саопштено је из ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“.