• 19.04.2022.
 • Сви учесници конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог потребно је да без одлагања доставе нову спецификацију трошкова – Ревидиран буџет пројекта, у складу са додељеним средствима. Уз ревидиран буџет, потребно је да доставе и потписану и оверену изјаву са детаљним образложењем медијских садржаја у складу са достављеном Пријавом за пројектно суфинансирање из области јавног информисања.
 • Предлог комисије – пдф
 • Решење о избору пројекта у области јавног информисања 2022. – пдф

—————————————————————————————————————–

 • 16.03.2022. године
 • Одлука о додели дечијих ауто-седишта
 • Документ

—————————————————————————————————————–

 • 16.03.2022. године
 • Решење о именовању стручне комисије за информисање
 • Документ

—————————————————————————————————————–

 • 15.03.2022. године
 • Одлука о додели студентских стипендија са износом стипендија за школску 2021/2022 годину
 • Документ

_____________________________________________________________________________

 • 21. јануар 2022. године
 • Решење о усвајању предлога Стручне комисије за одобравање програма у области спорта на териотрији општине Лајковац
 • Документ

—————————————————————————————————————–

 • 21. јануар 2022. године
 • Одлука о проглашењу Дана жалости
 • Одлука

—————————————————————————————————————–

 • 10. јануар 2022. године
 • Решење о Усвајању предлога Стручне комисије за одобравање програма у области спорта на територији општине Лајковац
 • Решење

—————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————–

 • 06. децембар 2021. године
 • Списак грађана месне заједнице Пепељевац који захтевају збор грађана месне заједнице Пепељевац
 • Документ

—————————————————————————————————————–

 • 15. новембар 2021. године
 • Одлука о додели ученичких стипендија са износом ученичких стипендија за школску 2021/2022 годину
 • Одлука

—————————————————————————————————————–

 • 05. новембар 2021. године
 • Обавештење о обављању послова овере потписа, преписа и рукописа
 • ОБАВЕШТЕЊЕ

—————————————————————————————————————–

 • 26. октобар 2021. године
 • Одлука о избору програма од јавног интереса за општину Лајковац за невладине организације
 • Одлука

—————————————————————————————————————–

 • 18. октобар 2021. године
 • Одлука о покретању поступка јавне расправе о утврђивању стопа пореза на имовину за непокретности на територији општине Лајковац
 • Одлука

—————————————————————————————————————–

 • 18. септембар 2021. године
 • Одлука о утврђивању стопа пореза на имовину за непокретности на територији општине Лајковац
 • Одлука

—————————————————————————————————————–

 • 06. септембар 2021. године
 • Одлука о додели увећаних студентских стипендија са износом стипендија за школску 2020/2021. годину
 • Документ

—————————————————————————————————————–

 • 17. август 2021. године
 • Списак лица овлашћених за предузимање радњи у поступку пре доношења решења
 • Документ

—————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————–

 • 02. август 2021. године
 • Списак лица овлашћених за предузимање радњи у поступку пре доношења решења
 • Преузмите документ

—————————————————————————————————————–

 • 02. август 2021. године
 • Списак лица овлашћених за вођење управног поступка и одлучивање у управним стварима
 • Преузмите документ

—————————————————————————————————————–

 • 20. јул 2021. године
 • Решење о усвајању предлога Стручне комисије за одобравање програма у области спорта на територије општине Лајковац
 • Решење

—————————————————————————————————————–

 • 21. јун 2021. године
 • Одлука за финансирање и суфинансирање пројеката у области културе из буџета општине Лајковац у 2021. години
 • Одлука

—————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————–

 • 07. април 2021. године
 • Одлука о избору програма од јавног интереса за општину Лајковац које реализују удружења (невладине организације и друга удружења)
 • Одлука

—————————————————————————————————————–

 • 07. април 2021.
 • Листа вредновања и рангирања програма од јавног интереса за општину Лајковац која реализују удружења (невладине организацијеи друга удружења)
 • Листа вредновања

—————————————————————————————————————–

 • 06. април 2021. године
 • Одлука о додели ауто-седишта
 • Одлука

—————————————————————————————————————–

 • 01. април 2021. године
 • Решење о избору пројеката у области јавног информисања који се суфинансирање из буџета општине Лајковац у 2021. години
 • Решење
 • Предлог о расподели средстава са образложењем
 • Предлог

—————————————————————————————————————–

 • 31. март 2021.
 • Одлукa о расписивању редовних избора за Савете месних заједница на територији општине Лајковац
 • Обавештење

—————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————–

 • 26. март 2021. године
 • Одлука о расписивању редовних избора за савете месних заједница на територији општине Лајковац
 • Одлука

—————————————————————————————————————–

 • 19. март 2021. године
 • Решење о именовању комисије за информисање
 • Решење

—————————————————————————————————————–

 • 08. март 2021. године
 • Одлука о додели студентских стипендија са износима стипендија за школску 2020/2021. године
 • Одлука

—————————————————————————————————————–

 • 17. фебруар 2021. године
 • Решење о спровођењујавног конкурсне за попуњавање извршилачких радних места службеникау Опшинској управи општине Лајковац
 • Решење

—————————————————————————————————————–

 • 10. фебруар 2021.
 • Решење о образовању Конкурсне комисије за спровођење јавног конкурса за попунавање извшилачких радних места службеника у Опшинској управи општине Лајковац
 • Решење

—————————————————————————————————————–

 • 05. фебруар 2021. године
 • Решење о усвајању предлога Стручне комисије за одобравање програма у области спорта на територији општине Лајковац
 • Решење
 • Закључак о исправци

—————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————–

—————————————————————————————————————–

 • 07. децембар  2020. године
 • Измењено и допуњено упуство за припрему одлуке о буџету општине Лајковац за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину
 • Преузмите документ

——————————————————————————————————————

 • 04. децембар 2020. године
 • Одлука о избору програма од јавног интереса за невладине организације и друга удружења
 • Одлука

——————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————

 • 26. новембар 2020. године
 • Одлука о додели ученичких стипендија за школску 2020/2021 годину
 • Одлука

——————————————————————————————————————

 • 12. новембар 2020. године
 • Листа кандидата за доделу ученичких стипендија
 • Листа кандидата

——————————————————————————————————————

 • 28. октобар 2020. године
 • Правилник о јавним набавкама
 • Правилник

——————————————————————————————————————

 • 20. октобар 2020. године
 • Решење о усвајању предлога програма стручне комисије у области спорта
 • Решење

——————————————————————————————————————

 • 16. октобар 2020. године
 • Одлука о избору програма од јавног интереса за општину Лајковац које реализују удружења(невладине организације и друга удружења)
 • Одлука

——————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————

 • 21. септембар 2020. године
 • Одлука о додели увећаних студентских стипендија са износом стипендија за школску 2019/2020 годину
 • Одлука

——————————————————————————————————————

 • 10. септембар 2020.
 • Јавни оглас за прикупљање писмених понуда ради давања у закуп грађевинског земљишта у својини општине Лајковац за постављање киоска и мањих монтажних објеката
 • Оглас

——————————————————————————————————————

 • 20. август 2020. године
 • Јавни оглас за прикупљање писмених понуда ради давања у закуп грађевинског земљишта у својини општине Лајковац за постављање киоска и мањих монтажних објеката
 • Оглас

——————————————————————————————————————

 • 15. јул 2020. године
 • Измењен план јавних набавки усклађен са новим законом о јавним набавкама
 • План Јавних набавки

——————————————————————————————————————

 • 03. јул 2020. године
 • План јавних набавки усклађен са новим законом о јавним набавкама
 • План јавних набавки

——————————————————————————————————————

 • 12. јун 2020. године
 • Јавни оглас ради отуђења непокретности из јавне својине општине Лајковац у поступку јавног надметања
 • Оглас

——————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————

 • 14. мај 2020. године
 • Јавни оглас за прикупљање писмених понуда ради давања у закуп непокретности у својини општине Лајковац
 • Оглас

——————————————————————————————————————

 • 11. мај 2020. године
 • Општинска управа општине Лајковац излаже на увид део јединственог бирачког списка за подручје општине Лајковац
 • Документ

——————————————————————————————————————

 • 02. април 2020. године
 • Обавештење за породиље које први пут подносе захтеве за вештачење здраственог стања детета
 • Обавештење

——————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————

 • 05. март 2020. године
 • Обавештење о излагању дела Јединственог бирачког списка за територију општине Лајковац
 • Обавештење за изборе

——————————————————————————————————————

 • 03. март 2020. године
 • Одлука о додели студентских стипендија са износом стипендије за школску 2019/2020 године
 • Одлука

——————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————

 • 07. фебруар 2020. године
 • Јавни оглас за прикупљање писмених понуда ради давања у закуп непокретности у својини општине Лајковац
 • Оглас

——————————————————————————————————————

 • 06. фебруар 2020. године
 • Решење о утврђивању висине средстава за реализацију годишњих програма спортских организација општине Лајковац за 2020. годину
 • Решење

——————————————————————————————————————

 • 06. фебруар 2020. године
 • Јавни оглас ради отуђења непокретности из јавне својине општине Лајковац у поступку јавног надметња
 • Оглас

——————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————

 • 27. децембар 2019. године
 • Јавни оглас ради отуђења непокретности из јавне својине општине Лајковац у поступку јавног надметања
 • Јавни оглас

——————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————

 • 03. децембар 2019.
 • Одлука о месним заједницама на територији општине Лајковац
 • Одлука

——————————————————————————————————————

 • 30. новембар 2019. године
 • Јавни оглас ради отуђења непокретности из јавне својине општине Лајковац у поступку јавног надметања
 • Јавни оглас

——————————————————————————————————————

 • 20. новембар 2019. године
 • Измена јавног огласа ради отуђења непокретности из јавне својине општине Лајковац у поступку јавног надметања
 • Друга измена огласа

——————————————————————————————————————

 • 20. новембар 2019. године
 • Одлука о избору програма од јавног интереса за општину Лајковац које реализују удружења (невладине организације и друга удружења) – Женски Ромски центар Велики Црљени
 • Одлука

——————————————————————————————————————

 • 19. новембар 2019. године
 • Листа вредновања и рангирања пријављених програма од јавног интереса за општину Лајковац које реализују удружења (невладине организације и друга удружења) – Женски Ромски центар Велики Црљени
 • Листа вредновања

——————————————————————————————————————

 • 15. новембар 2019. године
 • -Одлука о покретању поступка јавне расправе,
  -Јавни позив за одржавање јавне расправе о нацрту одлуке о утврђивању стопа пореза на имовину за непокретности на територији општине Лајковац
  -Одлука о утвђивању стопа пореза на имовину за непокретности на територији општине Лајковац
 • Преузмите документ : Документ

——————————————————————————————————————

 • 12. новембар 2019
 • Измена јавног огласа ради отуђења непокретности из јавне својине општине Лајковац у поступку јавног надметања
 • Оглас измена

——————————————————————————————————————

 • 06. новембар 2019. године
 • Одлука о додели ученичких стипендија за школску 2019/2020 годину
 • Одлука

——————————————————————————————————————

 • 15. октобар 2019. године
 • Јавни оглас ради отуђења непокретности из јавне својине општине Лајковац у поступку јавног надметања
 • Оглас

——————————————————————————————————————

 • 01. октобар 2019. године
 • Одлука о избору програма од јавног интереса за општину Лајковац које реализују удружења (невладине организације и друга удружења)
 • Одлука

——————————————————————————————————————

 • 20. септембар 2019. годин
 • Предлог листе вредновања за остваривање стамбене подршке на територији општине Лајковац
 • Листа

——————————————————————————————————————

 • 18. септембар 2019. године
 • Одлука о додели увећане јунске студенске стипендије за школску 2018/2019
 • Одлука

——————————————————————————————————————

 • 10. септембар 2019. године
 • Јавни оглас за прикупљање писмених понуда ради давања у закуп непокретности у својини општине Лајковац
 • Оглас

——————————————————————————————————————

 • 10. септембар 2019. године
 • Јавни оглас ради отуђења непокретности из јавне својине општине Лајковац у поступку јавног надметања
 • Оглас

——————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————

 • Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Лајковац
 • Оглас

——————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————

 • Решење о избору пројеката за изградњу, одржавање и обнову верских објеката који се финансирају или суфинансирају из буџета општине Лајковац
 • Решење

——————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————

 • Решење о избору пројеката у области јавног информисања који се суфинасирају из буџета општине Лајковац
 • Решење
 • Предлог

—————————————————————————————————————————————-

 • Решење о именовању стручне комисије за расподелу средстава за суфинасирање пројеката у области јавног информисања из буџета општине Лајковац у 2019. години
 • Решење

—————————————————————————————————————————————-

 • Обавештење за пензионере са најнижим пензијама
 • Oбавештење

—————————————————————————————————————————————-

 • Закључак Комисије 51 број 112-1922/2019-1
 • Закључак

—————————————————————————————————————————————-

 • Одлука о додели ученичке стипендије за школску 2018/2019 годину
 • Одлука

—————————————————————————————————————————————-

 • Одлука о додели студентских стипендија за 2018/2019 годину
 • Одлука

—————————————————————————————————————————————-

 • Пословник о раду интерресорне комисије за процену потреба за додатком образовном, здраственом или социјалном подршком детету, ученику и одраслом за територију општине Лајковац
 • Пословник

—————————————————————————————————————————————-

 • Закључак о реализовању пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Лајковац у 2018. години
 • Закључак

—————————————————————————————————————————————-

—————————————————————————————————————————————-

 • Нацрт одлуке о буџету за 2019. годину
 • Нацрт

—————————————————————————————————————————————-

 • Програм уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2019. годину
 • Програм

—————————————————————————————————————————————-

 • ИЗМЕЊЕНО И ДОПУЊЕНО УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2019.ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2020. И 2021. ГОДИНУ
 • Види документ

—————————————————————————————————————————————-

—————————————————————————————————————————————-

—————————————————————————————————————————————-

—————————————————————————————————————————————-

 • ОБРАЗАЦ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ИДЕЈЕ ПРОЈЕКТА ОД СТРАНЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ЈАВНОСТИ

—————————————————————————————————————————————-

 • Упутство за припрему другог ребаланса буџета општине Лајковац за 2018. годину

—————————————————————————————————————————————-

 • Решење о појединачном давању за пројектно суфинансирање медијског садржаја у области јавног информисања

—————————————————————————————————————————————-

 • УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

—————————————————————————————————————————————-

 • Одлуку о расподели буџетских средстава општине Лајковац за 2018.годину намењених подршци програмима удружења

—————————————————————————————————————————————-

 • Решење о избору пројеката за изградњу ,одржавање и обнову верских објеката

—————————————————————————————————————————————-

 • Одлука о покретању поступка за финнсирање и суфинансирање пројекта у области културе из буџета општине Лајковац у 2018.години

—————————————————————————————————————————————-

 • Одлука о буџету за општине Лајковац за 2018. годину (Пречишћен текст)

—————————————————————————————————————————————-

 • Упутство за припрему ребаланса буџета општине Лајковац за 2018. годину

—————————————————————————————————————————————-

 • Измена решења о именовању стручне комисије за расподелу средстава за суфинансирање пројеката у области ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

—————————————————————————————————————————————-

 • Решење о именовању стручне комисије за расподелу средстава за суфинансирање пројеката у области ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

—————————————————————————————————————————————-

 • ОГЛАШАВА РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ЛАЈКОВАЦ

—————————————————————————————————————————————-

 • Одлука о утврђивању јавног интереса у обласи културе на територији општине Лајковац

—————————————————————————————————————————————-

 • Одлука о утврђивању јавног интереса за финансирање програма који реализују удружења на територији општине Лајковац

—————————————————————————————————————————————-

 • Листа кандидата за доделу студентских стипендија са предлогом износа стипендија , за школску 2017/2018.г

—————————————————————————————————————————————-

 • ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ОДОБРЕНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2018.г

—————————————————————————————————————————————-

 • Одлука о утврдђивању јавног интереса у области јавног информисања Општине Лајкова

—————————————————————————————————————————————-

 • Листа кандидата за доделу ученичких стипендија са предлогом износа стипендија , за школску 2017/2018.г

—————————————————————————————————————————————-

 • Правилник о изменама и допунама правилника за одржавање и обнову верских објеката

—————————————————————————————————————————————-

 • Одлука о успостављању механизма утврђивања јавног интереса за финансирање програма које реализују у дружења општине Лајковац

—————————————————————————————————————————————-

 • Одлука о успостављању механизма утврђивања јавног интереса у области КУЛТУРЕ општине Лајковац

—————————————————————————————————————————————-

 • Одлука о успостављању механизма утврђивања јавног интереса у области ИНФОРМИСАЊА општине Лајковац

—————————————————————————————————————————————-

 • ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ОДОБРЕНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2018.г

—————————————————————————————————————————————-

 • Закључак о упознавању Општинског већа Општине Лајковац са РАНГ ЛИСТОМ О ВРЕДНОВАЊУ И РАНГИРАЊУ ОДОБРЕНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2018.г

—————————————————————————————————————————————-

 • ОДЛУКA  О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

—————————————————————————————————————————————-

 • ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2018.

—————————————————————————————————————————————-

 • ИЗМЕЊЕНО И ДОПУЊЕНО УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2019. И 2020.

—————————————————————————————————————————————-

 • Коначна листа реда првенства за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица

—————————————————————————————————————————————-

 • Одлука о решавању стамбених потреба избеглица доделом помоћи при куповини сеоских кућа са окућницом

—————————————————————————————————————————————-

 • Решење о појединачном давању за пројектно суфинансирање медијског садржаја у области јавног информисања

—————————————————————————————————————————————-

 • Одлука о расподели буцетских средстава општине Лајковац за 2017. годину намењених подршци програмима удружења

—————————————————————————————————————————————-

 • Одлука о избору пројеката за финансирање и суфинансирање пројеката у области културе из буџета општине Лајковац

—————————————————————————————————————————————-

 • УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

—————————————————————————————————————————————-

 • Правилник о условима за стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно перспективних спортиста

—————————————————————————————————————————————-

 • НАЦРТ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ (ЛАП)

————————————————————————————————————————————-

 • Регистрација стамбених јединица

—————————————————————————————————————————————

 • Упутство за припрему ребаланса буџета општине Лајковац за 2017. године

—————————————————————————————————————————————

 • Одлука о додели буџетских средстава Општине Лајковац за 2017.г. нaмењених пордшци програмима удужења

—————————————————————————————————————————————-

 • Финансирање пројеката у домену ИНФОРМИСАЊА за 2017.годину

—————————————————————————————————————————————

 • Нацрт уговора о статусној промени припајања ЈП”Градска чистота” и Лајковац Услуге

—————————————————————————————————————————————-

 • Одлука о студентским стипендијама

—————————————————————————————————————————————-

 • Решење о именовању стручне комисије за расподелу средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања

—————————————————————————————————————————————-

 • Kвартални извештаји спортских организација на територији општине Лајковац

—————————————————————————————————————————————-

 • Годишњи програми спортских организација на територији општине Лајковац

—————————————————————————————————————————————–

 • План рада еколошког испектора за 2017.годину

—————————————————————————————————————————————-

 • План рада комуналног испектора за 2017.годину

—————————————————————————————————————————————–

 • ОДЛУКА О ПОРЕЗУ НА ИМОВИНУ ЗА 2017.ГОДИНУ

——————————————————————————————————————————————-

 • ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2017.ГОДИНУ
 • Преузмите документ

————————————————————————————————————————————–

 • Предлог Општинске комисије за доделу студентских стипендија за школску 2016./2017.

—————————————————————————————————————————————

 • Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Лајковац

———————————————————————————————————————————————

 • Извештај о раду еколошког испектора у 2016.години

——————————————————————————————————————————————-

 • Извештај о раду комуналног испектора у 2016.години

——————————————————————————————————————————————-

 • Извештај о раду грађевинског испектора у 2016.години

——————————————————————————————————————————————-

———————————————————————————————————————————————-

 • ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

———————————————————————————————————————————————-

 • ОДЛУКА О ПОСЕБНОЈ НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

———————————————————————————————————————————————————————

 • ОДЛУКА О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

———————————————————————————————————————————————————————

 • ОДЛУКА О БУЏЕТУ ЗА 2017.

———————————————————————————————————————————————————————

 • Решење о образовању жалбене комисије

———————————————————————————————————————————————————————

 • Упуство за израду одлуке о буџетуза 2017.годину

———————————————————————————————————————————————————————

 • Планирани лимити расхода за припрему буџета за 2017.годину са пројекцијама за 2018. и 2019.годину

————————————————————————————————————————————————————————-

 • Закључак о усвајању програма доделе бесповратне помоћи привредним објектима на поплављеном подручју у марту 2016 године.

————————————————————————————————————————————————————————-

 • Правилник о одобравању и  финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Лајковац

————————————————————————————————————————————————————————-

 • Закључак Општинског већа о усвајању завршних (коначних) извештаја о реализацији програма по посебном одобрењу Општинског већа општине Лајковац за спортске клубове ФК „Железничар“, ФК „Пролетер“ Бајевац и ООСР „Шаран“.

———————————————————————————————————————————————————————

 • Закључак Општинског већа о прихватању предлога Комисије за одобравање програма у области спорта на територији општине Лајковац и усвајању периодичних (кварталних) извештаја спортских организација на територији општине Лајковац за период од 01.04.2016. до 30.06.2016. године.

———————————————————————————————————————————————————————

 • Записник о одржаним изборима и Одлука о поништавању избора на бирачком месту број 1. Општине Лајковац

———————————————————————————————————————————————————————

 • Решење о избору пројеката јавних гласила који се суфинансирају из буџета Општине Лајковац за 2016. годину

———————————————————————————————————————————————————————

 • Решење о измени Решења о избору пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Лајковац у 2016. години

———————————————————————————————————————————————————————

 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE SREDSTAVA ZA REALIZACIJU GOD.  PROGRAMA SPOR. ORG. ZA 2016.

———————————————————————————————————————————————————————

 • POJEDNIČNA REŠENJA O ODOBRAVANJU USKLAĐENOG GOD. PROGRAMA I UTVRĐIVANJU ROKOVA ZA UPLATU ODOBRENIH SREDSTAVA

———————————————————————————————————————————————————————

 • Решење о измени и допуни Решења о именовању стручне комисије за расподелу средства за суфинансирање пројеката у области јавног информисања из буџета општине Лајковац у 2016 години.

———————————————————————————————————————————————————————

 • Решењe о именовању стручне комисије за расподелу средства за суфинансирање пројеката у области јавног информисања из буџета општине Лајковац у 2016 години.

———————————————————————————————————————————————————————

 • Решење о избору пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Општине Лајковац у 2016. години

———————————————————————————————————————————————————————

 • Информатор о раду за 2016.

——————————————————————————————————————————————————————–

 • Одлуку о матичним подручјима на територији општине Лајковац

———————————————————————————————————————————————————————

 • Одлукa о додели студентских стипендија за школску 2015./2016. годину

———————————————————————————————————————————————————————

 • Одлукa о максималном броју запослених на неодређено време у систему Општине Лајковац за 2015. годину

———————————————————————————————————————————————————————

 • Узбуњивање

———————————————————————————————————————————————————————

 • Донације за антистатик подове Опште болнице Ваљево на дан 04.12.2015

———————————————————————————————————————————————————————

 • Одлука о буџету општине Лајковац за 2016. годину

———————————————————————————————————————————————————————

 • Прилог 1 (Преглед броја запослених и средстава за плате)
 • Прилог 2 (Преглед капиталних пројеката)

———————————————————————————————————————————————————————

 • Образац Извештаја о реализацији пројекта (намењен верским заједницама којима су одобрена средства по програму инвестиција за изградњу одржавање и обнову верских објеката за 2015 годину).

———————————————————————————————————————————————————————

 • Образац Извештаја о реализацији пројекта (за удружења и верске заједнице којима су одобрена средства по конкурсу за расподелу буџетских средстава општине Лајковац за 2015 годину намењених подршци  програмима удружења и верских заједница)

———————————————————————————————————————————————————————

 • Правилник јавне набавке

——————————————————————————————————————————————————————–

 • Закључак о усвајању Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа

———————————————————————————————————————————————————————

 • ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

———————————————————————————————————————————————————————

 • Одлука о додели уговора о гранту по јавном позиву RHP-W4-CMG/COMP3-2015.

———————————————————————————————————————————————————————

 • Решење о образовању Комисије за расподелу средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања из буџета општине Лајковац у 2015. години

———————————————————————————————————————————————————————

 • Решење о измени и допуни Решења о образовању Комисије за расподелу средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања из буџета општине Лајковац у 2015. години

———————————————————————————————————————————————————————

 • Решење о образовању Комисије за расподелу средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања из буџета општине Лајковац у 2015. години

———————————————————————————————————————————————————————

 • Решење о именовању директора ЈП “Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац

———————————————————————————————————————————————————————

 • Решење о именовању директора ЈП “Градска чистоћа”

———————————————————————————————————————————————————————

 • Извештај спортских организација за 2014. годину

———————————————————————————————————————————————————————

 • Информатор о раду – фебруар 2015.

———————————————————————————————————————————————————————

 • Одлуку о буџету општине Лајковац за 2015. годину .

————————————————————————————————————————————————————————-

 • Oбразложење Одлуке о буџету за 2015.

————————————————————————————————————————————————————————-

 • Нацрт одлуке о буџету

————————————————————————————————————————————————————————-

 • Предлог Одлуке о буџету за 2015.

————————————————————————————————————————————————————————-

 • Нацрт одлуке о буџету

————————————————————————————————————————————————————————-

 • Упутство за припрему буџета за 2015. годину

————————————————————————————————————————————————————————-

 • Решење о именовању директора ЈП “Лајковац услуге”

————————————————————————————————————————————————————————-

 • Одлука о буџету за 2014.

————————————————————————————————————————————————————————-

 • Информатор о раду за 2014.

————————————————————————————————————————————————————————-

 • Табеле за израду предлога финансијских планова за 2014. годину

————————————————————————————————————————————————————————-

 • Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине у Лајковцу

————————————————————————————————————————————————————————-

 • Одлука о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за уређење грађевинског земљишта

————————————————————————————————————————————————————————-

 • Одлука о општинским административним таксама

————————————————————————————————————————————————————————-

 • Одлука о локалним комуналним таксама

————————————————————————————————————————————————————————-

 • Ценовник комуналних услуга за 2014. годину

————————————————————————————————————————————————————————-

 • Одлука о утврђивању стопе пореза на имовину за непокретности на територији општине Лајковац.

————————————————————————————————————————————————————————-

 • Одлука о стопама амортизације за непокретности на територији општине Лајковац.

————————————————————————————————————————————————————————-

 • Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Лајковац.

————————————————————————————————————————————————————————-

 • Одлука о одређивању коефицијената за непокретности по зонама.

————————————————————————————————————————————————————————-

 • Одлука о обавези подношења пореских пријава за утврђивање пореза на имовину на непокретности обвезника који не води пословне књиге, које се налазе на територији општине Лајковац.

————————————————————————————————————————————————————————-

 • Одлука о утврђивању просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности на основу којих је за 2014. годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не води пословне књиге, које се налазе у најопремљенијој зони.

————————————————————————————————————————————————————————-

 • Решење о именовању директора јавних предузећа

————————————————————————————————————————————————————————-

 • Правилник финансирања спорта

————————————————————————————————————————————————————————-

 • Предлози годишњих програма за спорт за 2014. (Комплетан текст са обрасцима)

————————————————————————————————————————————————————————-

 • Програм развоја спорта на територији општине Лајковац за 2013. годину

————————————————————————————————————————————————————————-

 • Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја Лајковца у периоду 2011-2015.

————————————————————————————————————————————————————————-

 • Одлука о додели стипендија за школску 2012/2013. годину

————————————————————————————————————————————————————————-

 • Локални акциони план за запошљавање Општине Лајковац за 2013. годину

————————————————————————————————————————————————————————-

 • Финансијски план управа

————————————————————————————————————————————————————————-

 • Финансијски план скупштина

————————————————————————————————————————————————————————-

 • Финансијски план Председник, Општинско веће

————————————————————————————————————————————————————————-

 • Одлука о буџету општине Лајковац за 2013. годину

————————————————————————————————————————————————————————-

 • Стратегија развоја општине Лајковац

————————————————————————————————————————————————————————-

 • Локални план управљања отпадом 2011-2020

————————————————————————————————————————————————————————-

 • Буџет општине Лајковац за 2012. годину

————————————————————————————————————————————————————————-

 • Информатор о раду за 2013. годину

————————————————————————————————————————————————————————-

 • Статут општине Лајковац

———————————————————————————————————————————————————————