Др Jованка Гомилановић председник Скупштине општине

На 28. редовној седници Скупштине општине Лајковац др Јованка Гомилановић, лекар у пензији, изабрана је за новог председника Скупштине. Изабрана је на предлог одборничке групе СНС-а, уместо досадашњег председника Живорада Бојичића, који је у међувремену именован за начелника Општинске управе. Др Гомилановић је прва жена председница Скупштине у парламентарној историји Лајковца. Осим констатовања престанка мандата одборнику Живораду Бојичићу, констатован је и престанак мандата одборнице Данијеле Миловановић, која је поднела оставку. Потврђени су мандати два нова одборника из редова СНС-а: Биљане Петровић из Лајковца и Марка Милошевића из Непричаве. Уместо Владана Костића, који је дао оставку, усвојено је решење о именовању Николе Томића, дипл. инж. рударства, за новог члана Општинског већа Лајковца.
До избора нове председнице, седницу је водио Душан Петровић, заменик председника Скупштине, који је и заказао 28.седницу. Потом је вођење седнице преузела новоизабрана председница Скупштине. Одборници су усвојили свих 28 одлука које су се нашле на дневном реду. Одборници опозиције су били присутни и активни само у првом делу седнице, када су изабрани нови одборници, председница Скупштине и нови члан општинског већа. На заседању је усвојен нови Статут општине, ради усклађивања са Изменама и допунама Закона о локалној самоуправи.
Усвојен је Програм рада ЈП „Колубара“ Стубо-Ровни за 2019. годину, у којем је, између осталог, наведено да је у току израда пројектне документације за цевовод за транспорт чисте воде од резервоара Оштриковац до општина Лајковац и Лазаревац. У документу се такође наводи да је општина Лајковац изводила радове за прикључење на Регионaлни вишенаменски хидросистем Стубо-Ровни у циљу снабдевања водом села Словац, Ратковац, Маркова Cрква и Придворица, те да се очекује прикључење ових насеља.
На 28. седници усвојени су извештаји о раду за прошлу годину Културног центра „Хаџи Рувим“, Градске библиотеке, Установе за спорт и омладину, Туристичке организације општине Лајковац и Главног урбанисте. Прихваћени су и извештаји спровођењу мера пољопривредне политике и руралног развоја, коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту животне средине и реализацији програма за унапређење услова живота локалне заједнице. Одборници су дали сагласност и на Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у 2019. години, као и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја. Усвојене су и одлуке о мрежи јавних основних школа и јавних предшколских установа на подручју општине Лајковац за петогодишњи период. Такође су усвојене Прве измене и допуне Програма уређивања грађевинског земљишта за 2019. годину, као и Средњорочног програма уређивања грађевинског земљишта за период 2019-2021.