Општинско већe прихватило Завршни рачун за 2011.

На 78. седници Општинског већа разматран је нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета општине Лајковац за 2011. годину, са извештајем независног ревизора. После обимног излагања шефа Одсека за послове буџета и трезора, Општинско веће је упутило нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета у надлежност Скупштине општине Лајковац.

Према захтеву ПУ „Лептирић“, Општинско веће је донело одлуку да се недостајућа средства за целодневни боравак деце за период од 6-17.. фебруара 2012. године, када због ванредног стања деца нису нису боравила у вртићу, обезбеде са позиције текуће буџетске резерве.

На крају седнице председник Општине Лајковац Душан Живановић говорио је о актуелним темама које се односе на Постројење за пречишћавање отпадних вода и наставак радова на Спортској хали.

{gallery}2012_06_12b{/gallery}