Економско оснаживање жена у пољопривреди

Пројекат „Економско оснаживање жена у пољопривреди“ недавно је представљен у Ваљеву и по речима координаторке пројекта Јелене Ружић реализоваће се на територији Колубарског округа. Активности пројекта ће се спроводити у општинама Лајковац, Љиг, Мионица, Осечина, Уб и град Ваљево у три фазе, а циљ је побољшање положаја жена пољопривредница на територији Колубарског округа. На промоцији пројекта Општину Лајковац је представљала др Јованка Гомилановић, председница Скупштине општине.

-Колубарски округ, на основу пописа из 2011. године има 174.228 становника од којих су 51% жене. Од укупног броја радно способног становништва на територији округа њих 27% је ангажовано у пољопривреди кроз основну или допунску делатност, док жене чине 42% од тог броја. Пољопривреднице веома ретко поседују потребну пољопривредну опрему и алате, што се прилично одражава на економску одрживост њихових газдинстава. Студија коју је спровео SeCons говори да су недоступност и непоузданост информација о томе шта треба произвести, као и недостатак информација о тржишту неке од главних препрека са којима су пољопривреднице суочене. Одлуке о томе шта треба произвести обично се доносе на нивоу целе породице, без обзира на власништво над газдинством и углавном се своде на традиционалну производњу којом се породица бавила од давнина. Недостају знања о стандардима, осавремењавању производње, квалитету производа и слично. Такође, удаљеност тржишта представља озбиљан проблем, посебно у селима која су удаљена од градова. У таквим неповољним условима лако је успоставити монопол и диктирати услове које локални произвођачи нису у могућности да испоштују, највише због недостатка знања и непостојања удруживања. Поред тога, главни проблем пољопривредница је непоседовање или лоше стање пољопривредних машина и недостатак информација о томе како се могу заменити кроз бесповратне кредите, пројекте или кредите са ниским каматним стопама – истакла је координаторка пројекта Јелена Ружић.

Потписан је Меморандум о сарадњи са јединицама локалних самоуправа како би се овај пројекат реализовао на најбољи могући начин, јер јединице локалне самоуправе имају најбољи увид у то ко су жене пољопривреднице са локала које желе да се ангажују и да заиста учествују у свему овоме. Након овога биће им пружена и бесплатна менторска подршка у трајању од годину дана кроз знање и сву помоћ да ојачају и да постану једно респектабилно удружење.

Пројекат се спроводи од стране Женског удружења Колубарског округа, финансира га УН Wомен из средстава Европске уније кроз пројекат „Кључни кораци ка родној равноправности“. Вредност пројекта је 30.000 евра, траје годину дана и треба да обухвати едукацију 120 пољопривредница из шест области, да им обезбеди путовање у Војводину где ће учествовати у раду пољопривредница које су већ функционалне и да успоставе неку сарадњу, а после тога треба да им се обезбеди стратешко планирање оснивањем новог удружења. Суштина пројекта је да се жене едукују и да свој рад наплате, а не да буду само робови свог имања и бесплатна радна снага, речено је на представљању пројкета у Ваљеву.