Извештај са 35. седнице Општинског већа

Са 35. седнице Општинског већа, на којој је било 11 тачака дневног реда, заменик председника општине Обрад Милутиновић у изјави за медије издвојио је три најзначајније, а пре свега иступање општине Лајковац из Заједничког правобранилаштва града Ваљева и општина Лајковац, Љиг и Осечина. Од посебне важности је и коначно добијено позитивно мишљење правобранилаштва, чиме је решеном питање парцеле на територији општине Лајковац за регионалну депонију Каленић.

– Општина Лајковац, с обзиром на тренутне пратеће проблеме, из разлога ефикасности буџета и доношења правних аката у корист наше општине, одлучила је да изађе из заједничког правобранилаштва. Такође бих издвојио Одлуку о Зајједничком правобранилаштву општина Лајковац и Љиг. Када се стекну услови и добију све сагласности, општина Лајковац ће бити суфинансијер у овом заједничком правобранилаштву, по 50 одсто са општином Љиг. Најзначајнија тачка са седнице јесте Уговор о јавно-приватном партнерству за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Лајковац. У питању је нацрт Уговора између општине Лајковац и приватног партнера, који треба да се потпише у неком наредном периоду. С обзиром да је нацрт пред скупштинском процедуром, ако се добије сагласност у скупштини општина Лајковац ће бити у прилици да наредних 15 година има много боље и квалитетније осветљење. Нећемо определити никаква додатна средства већ на конту уштеде остварити бенефите који су реда величине око 880 хиљада динара годишње. Република ће добити мању потрошњу електричне енергије реда величине 200.000 киловата, колико ће мање „повући“ општина Лајковац од ЕПС-а за електрично осветљење. Приватном партнеру ће бити исплаћивано у месечним ратама, чија је вредност око 1.800.000 до 1.900.000 динара, а приватни партнер се обавезује да ће имати споменуту месечну уштеду енергије на нашој територији.

Општинско веће је верификовало још неколико закључака, као што је смањења цене воде за 10 динара по кубику за физичка лица која троше до 40 кубика, као и за она која троше преко тога и за правна лица.

С обзиром на позитивно мишљење правобраниоца коначно је решена парцела за регионалну депонију Каленић, односно добијено је „зелено светло“ за њено формирање, истакао је Милутиновић.