Јавна презентација пројекта за изградњу станице за снабдевање горивом

Општинска управа општине Лајковац оглашава Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу станице за снабдевање горивом „Лајковац“. Јавна презентација ће се одржати од 14. до 20. јуна у канцеларији 301 (трећи спрат) зграде Општине Лајковац, у Одељењу за комунално-грађевинске, стамбене и урбанистичке послове, сваког радног дана од 8 до 15 часова.
Детаљније у тексту Огласа за Јавну презентацију