Јавна расправа о комуналним таксама и накнадама

Јавна расправа о Одлуци о локалним комуналним таксама и Одлуци о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Лајковац одржаће се у петак 20. децембра од 13 часова, у великој сали Општине Лајковац. Јавни позив за одржавање Јавне расправе упутило је Општинско веће на седници одржаној 11. децембра. На учешће у Јавној расправи позвани су грађани, руководиоци органа и организација, представници удружења, стручна и остала јавност. У наставку информације можете прочитати Јавни позив и преузети нацрте одлука које су тема јавне расправе.

Јавни позив за Јавну расправу

Нацрт Одлуке о локалним комуналним таксама
Нацрт Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина