Јавна расправа о нацрту Одлуке о административним таксама

Јавна расправа о нацрту Одлуке о општинским административним таксама одржаће се у петак 20. децембра са почетком у 9 часова, у великој сали Општине Лајковац. На учешће у Јавној расправи позвани су грађани, руководиоци органа и организација, представници удружења, стручна и остала јавност. Одлуку о одржавању Јавне расправе о нацрту Одлуке о месним заједницама донело је Општинско веће на седници одржаној 11. децембра 2019. У наставку информације можете преузети Јавни позив и нацрт Одлуке.

Одлука о покретању Јавне расправе, Јавни позив и Нацрт Одлуке о месним заједницама