Јавна расправа о Нацрту Програма уређивања грађевинског земљишта

Јавна расправа о Нацрту Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2020. годину одржаће се у уторак 24. децембра с почетком у 8 часова, у великој сали Општине Лајковац. Примедбе,, предлози и сугестије се могу доставити од 20.12.2019. до почетка одржавања јавне расправе. На учешће у Јавној расправи позвани су грађани, руководиоци органа и организација, представници удружења, стручна и остала јавност. У наставку информације можете преузети

Јавна расправа

Програм уређивања грађевинског земљишта