Јавне набавке 2021. година

 

——————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————–

——————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————-

———————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————–

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————


————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

 • 15. октобар 2018 године
 • ЈН бр 141/18 Периодично одржавање некатегорисаног пута Маркова Црква-Гајићи

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————-

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

———————————————————————–————————————————

————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————–

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————–

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

 • 21. јун 2018. године
 • ЈНМВ бр. 90/18 Периодично одржавање некатегорисаних путева
 • ЈН бр. 88/18 Услуге пројектовања – Израда пројекта изведеног стања амфитеатра О.Ш. “Миле Дубљевић”
 • ЈНMB бр. 87/18 Управљање саобраћајном инфраструктуром-Хоризонтална саобраћајна инфраструктура
 • ЈН бр. 85/18 Изградња тротоара у улици Бранка Радичевића
 • ЈНМВ бр 83/18 Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за 7 сеоских домаћинстава
 • ЈН бр. 81/18 Улагање у санацију и чишћење водотокова на територији општине Лајковац
 • ЈНМВ бр 79/18 Аутобуска стајалишта
 • ЈНМВ бр 78/18 Подизање генетског потенцијала путем вештачког осемењавања
 • ЈНМВ бр 67/18 Грађевински материјал – Избеглице
 • ЈНМВ бр 66/18 Рачунарска опрема
 • ЈНМВ бр 65/18 Текуће поправке и одржавање возила
 • ЈН бр 63/18 Објављивање огласа у штампаним медијима
 • ЈН бр 60/18 Услуге надзора-Социјална инфраструктура
 • ЈН бр 59/18 УСЛУГЕ ПРОЈЕКТОВАЊА Израда пројекта  за извођење уређења простора испред зграде општине
 • ЈН бр 57/18 Усаглашавање  техничке документације (Главни пројекат ВДС Лајковац) са важећим Законом о планирању и изградњи
 • ЈН бр 55/18 Услуге пројектовања – Израда техничке документације за извођење радова на периодичном одржавању локалних и некатегорисаних путева II
 • ЈН бр 54/18 Услуге пројектовања – Израда техничке документације за извођење радова на периодичном одржавању локалних и некатегорисаних путева
 • ЈНМВ бр 52/18 Набавка горива
 • ЈН бр 51/18 уређење зелених површина и пратећих садржаја око О.Ш. у Ратковцу
 • ЈНМВ бр 46/18 Материјал за одржавање јавне расвете
 • ЈНМВ бр 45/18 Текуће поправке иодржавање јавне расвете
 • ЈНМВ бр 44/18 Услуге надзора
 • ЈНМВ бр 43/18 Репрезентација и средства за хигијену
 • ЈН бр 38/18 Израда фекалне канализације у Извиђачкој улици
 • ЈН бр 37/18 Повезивање локалног цевовода у Ртковцу на затварачницу ПК Оштриковац
 • ЈНМВ бр 36/18 Услуге надзора
 • ЈН бр 35/18 Реконструкција некатегорисаног пута Ивковићи – Бајевац
 • ЈН бр 34/18 Услуге пројектовања Социјалне инфраструктуре
 • ЈН бр 33/18 Замена камених плоча у улици Владике Николаја
 • ЈН бр 32/18 Изградња тротоара у улуци Бранка Радичевића
 • ЈНМВ бр 31/18 Канцеларијски материјал
 • ЈН бр 30/18 Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда Услуге одржавања и поправке софтвера Рачуноводствени софтвер Трезор Саветник
 • ЈН бр 29/18 Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда Услуге одржавања и поправке софтвера ИС ЛПА
 • ЈН бр 28/18 Доградња бунара за водоснабдевање ромског насеља Требеж у Јабучју
 • ЈН бр 27/18 Доградња бунара за водоснабдевање ромског насеља Дубрава у Јабучју
 • ЈН бр 26/18 УСЛУГЕ ПРОЈЕКТОВАЊА Израда техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у Ћелијама
 • ЈН бр 25/18  УСЛУГЕ ПРОЈЕКТОВАЊА Израда пројекта  за извођење уређења простора испред зграде општине
 • ЈН бр 24/18 УСЛУГЕ ПРОЈЕКТОВАЊА (Спортска инфраструктура, Социјална инфраструктура – парк , Социјална инфраструктура – градска пијаца)
 • ЈН бр 23/18 Измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Лајковац
 • ЈН бр 21/18 Одржавање пропуста са ангажовањем механизације, уградњом материјала и превозом – ЦЕВИ
 • ЈН бр 20/18 Одржавање локалних и некатегорисаних путева са ангажовањем механизације, материјалом и превозом – КАМЕН
 • ЈН бр 19/18 Израда техничке документације за извођење радова на периодичном одржавању локалних и некатегорисаних путева II
 • ЈН бр 18/18 Израда техничке документације за извођење радова на периодичном одржавању локалних и некатегорисаних путева I
 • ЈН бр 17/18 Завршетак спољашњег уређења терена предшколске установе Лептирић
 • Концесија – Поверавање обављања делатности градског-приградског превоза путника на територији општине Лајковац
 • ЈНMV бр 13/18 Текуће поправке и одржавање возила
 • ЈНMV бр 12/18 Објављивање огласа у штампаним медијима
 • ЈН бр 9/18 Одржавање и поправка коловозне конструкције на територији општине Лајковац
 • ЈНМВ бр 8/18 Услуге физичко-техничког обезбеђења општине Лајковац
 • ЈНМВ бр 7/18 Угоститељске услуге
 • ЈН бр 6/18 Уређење зелених површина и пратећих садржаја око О.Ш. У Ратковцу
 • ЈН бр 5/18 Услуге пројектовања – Социјална инфраструктура
 • ЈН бр 182/17 Усаглашавање Главног пројекта Улице Војводе Путника у дужини од 550м-Грађевински пројекат са важећим Законом о планирању и изградњи
 • ЈНМВ бр 181/17 Услуге надзора – Социјална инфраструктура
 • ЈНМВ бр 179/17 Изградња заштитне ограде на некатегорисаном путу у Ћелијама
 • ЈНМВ бр 178/17 Накнаде штете насталих изградњом путева, канализација и слични радови
 • ЈН бр 177/17 Услуге пројектовања – Социјална инфраструктура
 • ЈНМВ бр 173/17 Текуће поправке и одржавање возила
 • ЈНМВ бр 172/17 Услуге надзорана изградњи црпне станице Борверк
 • ЈН бр 171/17 Завршетак радова на свлачионици у Непричави
 • ЈНМВ бр. 170/17 Услуга изнајмљивања клизалишта са природним ледом у Лајковцу
 • ЈНМВ бр 168/17 Канцеларијски материјал
 • ЈНМВ бр 167/17 Репрезентација и средства за хигијену
 • ЈНМВ бр 166/17 Рачунарска опрема
 • ЈН бр 163/17 Уређење простора испред зграде општине Лајковац
 • ЈН бр 161/17 Eлетрична енергија за 2018.годину
 • ЈНМВ бр 160/17 Репрезентација
 • ЈН бр 159/17 Усаглашавање Главног пројекта фекалне канализације насеља Јабучје – II део са важећим Законом о планирању и изградњи
 • ЈН бр 158/17 Усаглашавање Главног пројекта Улице Војводе Путника у дужини од 550м-Грађевиснки пројекат са важећим Законом о планирању и изградњa
 • ЈН бр 156/17 Усаглашавање Главног пројекта реконструкције пута у Врачевићу, пут од Р205, Костићи, Протићи, до игралишта (Л=2,3км) са важећим Законом о планирању и изградњи
 • ЈНМВ бр 155/17 Накнаде штете настале изградњом путева, канализација и слични радови
 • ЈН бр 153/17 Одржавање локалних и некатегорисаних путева са ангажовањем механизације, материјалом и превозом- КАМЕН
 • ЈН бр 149/17 Услуге пројектовања Социјалне инфраструктуре
 • Набавка електричне енергије ЈН бр 144/17

————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————

 • 23. октобар 2017.
 • Услуге надзора – Социјална инфраструктура ЈНМВ бр 142/17
 • ЈНМВ бр. 141/17 Услуге пројектовања-Израда Пројекта изведеног стања амфитеатра О.Ш. “Миле Дубљевић”
 • ЈНМВ бр. 140/17 Услуге пројектовања-Израда техничке документације за Трг зелезничара(Идејно решење)
 • ЈНМВ бр. 139/17 Услуге надзора-Социјална инфраструктура
 • Одлука о обустави
 • ————————————————————————————————————————
 • 20. октобар 2017.
 • ЈНМВ бр. 138/17 Санација фасаде на згради општине
 • ЈНМВ бр 137/17 Услуга управљање саобраћајном инфраструктуром
 • ЈНМВ бр. 136/17 Услуге пројектовања – Отпадне воде
 • ЈНМВ бр. 135/17 Услуге пројектовања – Канализација
 • ЈНМВ бр. 131/17 Повезивање постојећег цевовода Словац – Ратковац са црпном станицом Словац и повезивање од Оштриковца са постојецим цевоводом
 • ЈНМВ бр. 130/17 Текуће поправке и одржавање јавне расвете
 • ЈНМВ бр. 129/17 Материјал за одржавање јавне расвете
 • ЈНМВ бр. 127/17 Услуге надзор Социјална инфраструктура
 • ЈНМВ бр. 126/17 Урбнистичко архитектонско решење локације Центар
 • ЈНМВ бр. 125/17 Топлана
 • ЈН бр. преговарачки поступак са објављивањем позив за подношење понуда бр. 121/17 Услуге пројектовања путна инфраструктура
 • ЈНМВ бр. 120/17 Железнички парк
 • ЈНМВ бр 119/17 Израда катастарско топографских планова за потребе израде планске и техничке документације локације “Топлана”
 • Одлука о обустави
 • ————————————————————————————————————————
 • 05. Септембар 2017
 • ЈН бр 118/17 Услуге пројектовања водоснабдевања
 • ЈН бр 117/17 Услуге пројектовања социјална инфраструктура
 • ЈНМВ бр. 116/17 Рачунарска опрема
 • ЈНМВ бр. 115/17 текуће поправке и одржавање возила
 • ЈНМВ бр. 112/17 Израда катастарско топографских планова за потребе израде планске и техничке документације локације “Центар”
 • ЈНМВ бр. 109/17 Набавка Услуге техничке контроле пројеката канализације
 • ЈНМВ бр. 108/17 Услуге надзора за набавку и монтажу уређаја за уштеду
 • ЈН бр. 104/17 Израда и реконструкција улице Бранка Радичевић
 • ЈНМВ бр. 103/17 Израда ктастарско топографских планова за потребе израде планске и техничке документације локације “Центар”
 • ЈН бр. 102/17 Израда Идејног пројекта уређења простора испред улаза у општину
 • ЈН бр 100/17 Изградња тротоара у улици Милене Павловић Барили
 • ЈНМВ бр 99/17 Пројекти препарцелације
 • ЈНМВ бр 97/17 Услуге надзора за набавку и монтажу уређаја за уштеду јавне расвете
 • Одлука о обустави
 • ————————————————————————————————————————
 • 11. јул 2017.
 • ЈН бр 95/17 Улагање у санирање водотокова на територији општине Лајковац
 • ЈН бр. 94/17 Услуге Услуге надзора Путна инфраструктура и Социјална инфраструктура
 • ЈН бр. 93/17 Услуге пројектовања путна инфраструктура
 • Одлука о обустави
 • ————————————————————————————————————————
 • 10. јул 2017.
 • ЈНМВ бр. 92/17 Набавка и монтажа уређаја за уштеду јавне расвете
 • ЈНМВ бр 91/17 Текуће поправке и одржавање возила
 • ЈНМВ бр 90/17 Санација фасаде на згради општине Лајковац
 • ЈНМВ бр 89/17 Радови на електроинсталацијама на тениским теренима
 • ЈН бр 88/17 Завршетак радова на свлачионици у Непричави
 • ЈН отвореног поступка бр. 87/17 Погон за пречишћавање отпадних вода- реконструкција
 • ЈН отвореног поступка бр. 86/17 Одржавање и поправка коловозне конструкције на територији општине Лајковац
 • ЈН отвореног поступка бр. 85/17 Изградња фекалне канализације у Јабучју рејон Шеринка
 • ЈН отвореног поступка бр. 84/17 Уређење и чишћење канала и површина поред пута
 • ЈН отвореног поступка бр. 83/17 Завршетак свлачионице у Бајевцу
 • ЈНМВ бр. 80/17 Набавка и уградња водомера на два мерна места на магистралном цевоводу Лајковац – Лазаревац
 • ЈНМВ бр. 79/17 Одржавање локалних и некатегорисаних путева са ангажовањем механизације, материјалом и превозом – Камен
 • ЈНМВ бр. 78/17 Постављање ограде поред пешачке стазе у Рубрибрези
 • ЈНМВ бр. 72/17 Услуге уклањања угинулих животиња
 • ЈН бр. 71/17 Услуге заштите животиња
 • ЈН отвореног поступка 70/17 Реконструкција некатегорисаног пута у Ћелијама Ибарска магистрала Врелине
 • ЈН 69/17 Санација фасаде на згради општине
 • ЈН 68/17 Услуге пројектовања(Отпадне воде, Социјална инфраструкура за објекте образовања и Спортска инфраструктура)
 • ЈН 67/17 Услуге пројектовања – СОЦИЈАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
 • ЈН 64/17 Доходовне активности
 • ЈН 60/17 Грађевински материјал за ИРЛ
 • ЈН 56/17 Противградна заштита
 • ЈН 55/17 Набавка и уградња ивичњака и ригола у улици Војводе Мишића
 • ЈН 54/17 Одржавање локалних и некатегорисаних путеца са ангожовањем механизације ,материјалом и превозом КАМЕН
 • ЈНМВ 53/17 Набавка и уградња десет водомера на десет мерних места на магистралном цевоводу Лајковац-Лазаревац
 • ЈН бр 46/17 Чишћење главног канала Словац – Придворица
 • ЈН бр 38/17 Услуге пројектовања (Социјална ифраструктура, Канализација и Отпадне воде)
 • ЈНMВ бр 39/17 Набавка и уградња 12 водомера дуж магистрлног водовода Лајковац-Лазаревац
 • ЈН бр 34/17 Изградња и реконтрукција дела улице Димитрије Туцовић
 • ЈН бр 33/17 Погон за пречишћавање отпадних вода – реконструкција
 • ЈНМВ бр 32/17 Аутобуска стајалишта
 • ЈН Преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда бр. 31/17 Услуге одржавања и поправке софтвера Трезор саветник
 • ЈН Преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда бр. 30/17 Услуге одржавања и поправке софтвера ИС ЛПА
 • ЈНМВ бр. 28/17 Постављање ограде – пешачка стаза у Рубрибрези
 • ЈНМВ бр. 29/17 Набавка горива
 • ЈНМВ бр. 27/17 Услуге надзора
 • ЈНМВ бр 25/17 Управљање саобраћајне инфраструктуре – Хоризонтална саобраћајна инфраструктура
 • ЈН Преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда бр.22/17 Изградња дубинског бунара у Јабучју – Горњи крај – Милићи
 • ЈНМВ бр.20/17 Опрема за спорт
 • ЈНМВ бр.19/17 Одржавање и поправка коловозне конструкције на територији Општине Лајковац
 • ЈНМВ бр. 18/17 Реконструкција некатегорисаног пута у Ћелијама
 • ЈНМВ бр. 17/17 Реконструкција некатегорисаног пута у Ратковцу
 • ЈНМВ бр. 16/17 Материјал за јавну расвету
 • ЈНМВ бр. 15/17 Текуће поправке и одржавање електроинсталација са материјалом у згради Градске куће
 • ЈНМВ бр. 14/17 Текуће поправке и одржавање јавне расвете
 • ЈНМВ бр. 13/17 Канцеларијски материјал
 • ЈН бр. 12/17 Одржавање пропуста са ангажованом механизацијом, уградњом и материјалом и превозом – ЦЕВИ
 • Одлука о додели уговора
 • ———————————————————————————————————-
 • -08. фебруар 2017.
 • ЈН бр. 10/17 Пројекат поплочавања улице Војводе Мишића  L480м и изградња дела улице Војводе Мишића
 • ЈН бр 11/17 Одржавање локолних и некатегорисаних путава са ангожованом механизацијом ,материјалом и превозом – камен
 • ЈНМВ 9/17 Услуге заштита животиња
 • ЈНМВ 8/17 Репрезентација и средства за хигијену
 • ЈНМВ бр. 102/16 подизање генетског потенцијала путем вењтачког осемењивања за 2017-у годину
 • ЈНМВ бр. 101/16 Услуге заштите животиња за 2017-у годину
 • ЈН отвореног поступка бр 86/16 Изградња фекалног колектора у индустријског зони 1
 • ЈН отвореног поступка бр. 85/16 Изградња дубинског бунара у Врачевићу-Костојевац
 • ЈН отвореног поступка бр. 84/16 Изградња дубинског бунара у Јабучју Горњи крај-Милићи
 • ЈН отвореног поступка бр. 83/16 Погон за пречишћавање отпадних вода – реконструкција
 • ЈНМВ бр. 82/16 Услуга изнајмљивања клизалишта са природним ледом у Лајковцу
 • ЈН отвореног поступка бр. 81/16 Електрична енергија за 2017. годину
 • ЈНМВ бр. 80/16 Подизање генетског потецијала путем вештачког осемењивања
 • ЈНМВ бр. 75/16 8 пакета грађевинског материјала
 • ЈНМВ бр. 79/16 Канцеларијски материјал
 • ЈНМВ бр. 78/16 Услуга уклањања угинулих животиња
 • ЈНМВ бр. 71/16 Санација оштећења објеката општине Лајковац
 • ЈНМВ бр 71/16 Санација оштећења објакета општине Лајковац
 • ЈНМВ бр 60/16 Молерски и паркетарски радови објеката општине Лајковац
 • ЈНМВ бр 54/16 Угоститељске услуге
 • ЈНМВ бр 50/16 Ревизија стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Лајковац
 • ЈНМВ бр 51/16 Противградна заштита
 • Одлука о додели уговора за ЈН преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда бр 49/16 Услуга одржавања софтвера IS Трезор саветник
 • Одлука о додели
 • ———————————————————————————————————-
 • -01. јун 2016.
 • ЈНМВ бр 50/16 Ревизија стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Лајковац
 • Одлука о обустави поступка за ЈНМВ бр 47/16 Ревизија стратегије пољопривредног и руралног развоја
 • ЈН преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда бр 49/16 Услуге одржавања  и поправке софтвера Трезор саветник
 • ЈН преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда бр 48/16 Услуге одржавања  и поправке софтвера IS LPA
 • ЈНМВ бр 47/16 Ревизија стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Лајковац
 • ЈНМВ БР. 34/16 канцеларијски материјал
 • ЈНМВ БР. 35/16 Грађевински материјал за поправку кућа
 • ЈНМВ бр.32/16 Грађевински материјал и Обавестење о продужењу рока за подношење понуда
 • ЈНМВ БР. 31/16 Грађевински материјал
 • ЈНМВ број 30/16 Набавка горива
 • ЈНМВ број 24/16 Доходовне активности – пластеници
 • ЈНМВ број 22/16 Пројекат препарцелације за потребе експропријације и формирање грађевинских парцела јавне намене у 2016. години
 • ЈНМВ бр 17/16 Грађевински материјал за социјално угрожено становништво у 2016. години
 • ЈНМВ бр 16/16 Грађевински материјал ИРЛ у 2016. години
 • ЈН бр. 01/16 Угоститељске услуге у 2016. години
 • ЈН бр. 73/15 Услуге жаштите зивотиња у 2016. години
 • ЈН бр. 71/15 Подизање генетског потенцијала путем вештачког осемењавања за 2016.годину
 • Одлука о обустави
 • —————————————————————————————————————————–
 • -10.децембар 2015.
 • ЈН бр. 70/15 Услуге заштите животиња у 2016.години
 • ЈН бр. 69/15 Електрична енергија за 2016. годину
 • ЈН бр. 66/15 Канцеларијски материјал
 • ЈН бр. 64/15 Превоз ученика основних школа и предшколске деце за 2016. годину
 • ЈН бр. 61/15 Грађевински материјал за социјално угрожено становништво
 • Одлука о обустави
 • ———————————————————————————————————
 • -06.новембар 2015.
 • ЈН бр. 60/15 рађевински материјал за ИРЛ
 • Одлука о обустави
 • ———————————————————————————————————-
 • -15.октобар 2015.
 • ЈНМВ бр. 52/15 Гуме за путничка моторна возила
 • ЈНМВ бр. 51/15 Подизање генетског потенцијала путем вештачког осемењавања
 • ЈН 50/15 Путничко моторно возило
 • JНМВ 49/15 – Услуге дератизације
 • Одлука о обустави 2
 • ———————————————————————————————————–
 • -01.октобар 2015.
 • ЈН бр. 48/15 преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда -Дугорочни кредит за финансирање капиталних инвестиција(изградња затвореног базена)
 • ЈНМВ бр. 47/15 Подизање генетског потенцијала путем вештачког осемењавања.
 • Документација
 • ———————————————————————————————————————————————-
 • -14.август 2015.
 • Јавна набавка отвореног поступка бр. 31/15 Услуге заштите животиња
 • Документација
 • ———————————————————————————————————————————————-
 • -03.август 2015.
 • Јавна набавка отвореног поступка бр. 36/15 Дугорoчни кредит за финансирање капиталних инвестиција (изградња затвореног базена)
 • Измена документацијe 2 – DOC
 • * pdf file 27MB , 312 pages
 • ————————————————————————————————————————————————
 • -28.јул 2015.
 • Јавна набавка преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда бр. 35/15 Услуге одржавања и поправке софтвера ТРЕЗОР саветник
 • Документација-DOC
 • ————————————————————————————————————————————————
 • -28.јул 2015.
 • Јавна набавка преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда бр. 34/15 Услуге одржавања и поправке софтвера IS LPA
 • Јавна набавка  27/15 -Угоститељске услуге
 • Документација-DOC
 • ————————————————————————————————————————————————–
 • -22.јун 2015.
 • Јавна набавка отвореног поступка 25/15 Путничко моторно возило
 • Документација-DOC
 • ————————————————————————————————————————————————–
 • – 01.јун 2015.
 • Противградна заштита – ЈНМВ 23/15
 • Документација – DOC
 • —————————————————————————————————————————-
 • – 28. мај 2015.
 • Грађевински материјал – ЈНМВ 22/15
 • Документација – DOC
 • —————————————————————————————————————————-
 • – 14. април 2015.
 • Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда бр. 14/15: Набавка добара, машине и опрема – Теренско возило
 • Документација – DOC
 • —————————————————————————————————————————-
 • – 06. април 2015.
 • Грађевински материјал за интерно расељена лица- ЈНМВ 13/15
 • Канцеларијски материјал – ЈНМВ 12/15
 • Документација – DOC
 • —————————————————————————————————————————–
 • – 18. фебруар 2015.
 • Услуге мобилне телефоније – ЈНМВ 9/15
 • Набавка горива – ЈНМВ 8/15
 • Текуће поправке и одржавање возила – ЈНМВ бр. 6/15
 • Документација – DOC
 • ——————————————————————————————————————————-
 • – 30. јануар 2015.
 • Услуге заштите животиња ЈНМВ бр. 5/15
 • Документација – DOC
 • ——————————————————————————————————————————-
 • – 22. јануар 2015.
 • Машине и опрема – Моторна возила, ЈН бр. 4/15 – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Јавне набавке 2014.

Јавне набавке 2013 .