Јавни оглас – давање непокретности у закуп

Општинска управа Лајковац издаје у закуп кров зграде магацина у површини од 808 м2 постојећег на кп. бр. 865 уписан у лист непокретности бр. 2045 КО Лајковац као јавна својина општине Лајковац у улици Војводе Мишића бб (код аутобуске станице). Понуде се достављају до 1. јуна 2020. до 14 часова. ТЕКСТ ОГЛАСА.