Јавни оглас ради отуђења непокретности

Општинска управа Лајковац је расписала Јавни оглас ради отуђења непокретности из јавне својине општине Лајковац у поступку јавног надметања. Учесник у јавном надметању своје учешће пријављује Комисији преко писарнице Општинске управе општине Лајковац, најкасније до 13.07.2020. године до 14 часова. У наставку информације прочитајте текст Јавног огласа са детаљним информацијама.

ТЕКСТ ЈАВНОГ ОГЛАСА