Јавни позив за доделу субвенције за запошљавање и стручно оспособљавање приправника

Национална служба за запошљавање – Филијала Ваљево, у сарадњи са општином Лајковац, расписује Јавни позив за доделу субвенције за запошљавање и стручно оспособљавање приправника за 2021. годину за општину Лајковац. Јавни позив је отворен осам дана од дана објављивања на интернет страници општине Лајковац и сајту Националне службе за запошљавање.
Све додатне информације могу се добити у Националној служби за запошљавање – Филијала Ваљево, Испостава Лајковац, телефон 014 3431 107, где се могу преузети и обрасци захтева са потребном документацијом.

Јавни позив
Изјава подносиоца захтева о раније примљеној de minimis државној помоћи