Јавни увид у Нацрт Плана јавних инвестиција

Јавни увид у Нацрт Плана јавних инвестиција општине Лајковац 2020-2022. године траје од 30.08. до 18.09.2019. године. Нацрт плана јавних инвестиција општине Лајковац 2020-2022. и образац предлога идеје капиталног пројекта доступни су на интернет сајту општине, на огласној табли Општиснке управе Лајковац, у Одељењу за буџет и финансије – канцеларије 205 и 303 и општинској Писарници радним данима од 8-14 часова. На нашем сајту доступан је и Грађански водич о Нацрту плана јавних инвестиција.

Заинтересована лица могу доставити своје предлоге, сугестије и мишљења о Нацрту плана на обрасцу предлога идеје капиталног пројекта или на други начин у писаној форми – лично преко Писарнице или поштом на адресу Општина Лајковац, 14224 Лајковац Омладински трг бр.1 и у електронској форми путем е-маил-а: opstinalajkovac@gmail.com до среде 18. септембра 2019. године, до 12 часова.

Јавна расправа ће се одржати у среду 18.09.2019. године са почетком у 12 часова у малој сали Општине Лајковац, Омладински трг бр. 1, у присуству представника надлежних органа и јавних служби Општине. Позивамо грађане, удружења, стручну и осталу јавност да учествују у јавној расправи. По спроведеној јавној расправи, а пре израде Предлога плана јавних инвестиција општине Лајковац у периоду 2020-2022, биће биће размотрени сви предлози јавности прибављени у току јавне расправе.