Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Регионалног колубарског система снабдевања водом

Министарствo грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре оглашава ЈАВНИ УВИД у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Регионалног колубарског система снабдевања водом и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене Регионалног колубарског система снабдевања водом на животну средину.

Јавни увид траје 30 дана – од 26. априла до 25. маја 2021. године, сваког радног дана у зградама Скупштине града Београда, Градске општине Лазаревац, Града Ваљева и општина Коцељева, Лајковац, Љиг, Мионица и Уб. Јавни увид можете обавити и на интернет страници Министарства, као и на нашем сајту, у секцији Урбанизам.

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми у току трајања јавног увида, закључно 25. маја 2021. године, и то: јединицама локалне самоуправе или директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектору за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд. .

ДЕТАЉНИЈЕ