Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене за изградњу термоелектране “Колубара Б”

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре оглашава Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене за изградњу термоелектране “Колубара Б” и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене за изградњу термоелектране “Колубара Б” на животну средину. Јавни увид се одржава до 3. јула 2020. године у просторијама општина Обреновац, Лазаревац, Лајковац и Уб. Детаљније се можете информисати на сајту ресорног министарства https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/javni-uvid-povodom-izrade-prostornog-plana-podruchja-posebne-namene-za-izgradnju као и на страници Урбанизам нашег сајта.