Комунално купило нови трактор и приколицу

Лајковачко комунално предузеће “Градска чистоћа” реализовало је на искрају године још једну важну инвестицију, која ће битно допринети квалитету пружања комуналних услуга грађанима општине Лајковац. Из сопствених средстава комуналног предузећа, набављени су нови трактор и нова тракторска приколица. Укупна вредност инвестиције је око 2.840.000,00 динара ( трактор око 2,3 милиона и приколица око 540 хиљада динара).
Новонабављени трактор и приколица значајно ће олакшати рад комуналне службе при сакупљању отпада у улицама које нису проходне за смећар. Битно ће убрзати рад на сакупљању смећа и смањити број одлазака на терен. Приколица има продужене странице, што даје могућност једновременог сакупљања веће количине смећа при одласку на привремену депонију, а трактор је максимално услован, са климом и грејањем.
По окончању свих неопходних процедура, као што је и најављено, након куповине новог смећара, у задатом року реализована је и ова планирана инвестиција, а обновљеним возним парком комуналног предузећа одношење смећа биће знатно олакшано и битно ће допринети брзини и квалитету пружања услуге.
Евидентни су напори комуналног предузећа да возни парк комуналних возила буде у што бољем стању, а и наредне године, у складу са могућностима биће настављена обнова возног парка комуналних возила.