Конкурс за пројекте програма ЕУ ПРО

 

Развојни програм ЕУ ПРО објавио је јавни позив „Слажемо се“ за подршку пројектима организација цивилног друштва (ОЦД) и локалних самоуправа (ЛС) који за циљ имају унапређење социјалне кохезије у мултиетничким општинама из два региона –  Шумадије и западне Србије и Јужне и источне Србије. Европска унија ће кроз овај позив са 400.000 евра подржати пројекте који треба да допринесу смањењу неједнакости и дискриминације, унапређењу међуетничког разумевања као и пружању једнаких могућности за сваког појединца у овим заједницама. Право учешћа на конкурсу, који је отворен до 5. децембра 2018. године, имају 32 програмске локалне самоуправе  и њихове институције, које су по Закону о локалној самоуправи национално мешовите,  као и организације цивилног друштва регистроване у једној од ових општина и градова.  Међу њима је и општина Лајковац.

Општине и удружења могу да конкуришу са пројектима који доприносе унапређењу друштвено-економског положаја рањивих група кроз њихово економско оснаживање и побољшање приступа социјалној и здравственој заштити, образовању и другим основним правима.Такође, пројекти могу да буду фокусирани на унапређење међуетничких односа и дијалога кроз остваривање боље сарадње међу различитим етничким заједницама, те на подстицање сарадње међу мултиетничким локалним самоуправама кроз умрежавање и размену искустава и примера добре праксе. Организације цивилног друштва и локалне самоуправе могу да конкуришу и са пројекатима који треба да допринесу усклађивању локалних политика за националне мањине са националним оквиром.

Износ средстава који може да буде одобрен за појединачни пројекат ће се кретати у распону од 10.000 до 15.000 евра, док партнерски пројекти могу да добију и до 30.000 евра. Више информација о самом позиву, критеријумима за избор корисника, начину конкурисања као и документација за пријављивање доступне су на интернет страници ЕУ ПРО програма: Јавни позив за достављање предлога пројеката за јачање социјалне кохезије у мултиетничким општинама.

Активности ЕУ ПРО-а, програма  који доприноси равномернијем друштвено-економском развоју Србије, Европска унија подржава са укупно 25 милиона евра. Програм има за циљ да допринесе повећању конкурентности микро и малих предузећа, побољшању пословног окружења и унапређењу социјалне кохезије у 99 јединица локалне самоуправе, у два региона: Региону Шумадије и западне Србије и Региону јужне и источне Србије. Активности на терену спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС).

Pamflet