ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Председник:
Андрија Живковић , Председник Општине.
Заменик председника:
Обрад Милутиновић , Заменик председникa Општине – Образовање, пољопривреда и енергетика
Чланови:
Дајана Ненадовић, економиста – Социјална политика и питања  националних мањина.
Јованка Гомилановић, лекар у пензији – Друштвена брига о деци, заштита животне средине и здравство.
Бојан Лукић, мастер економиста – Рударство и урбанизам.
Младен Бајић, предузетник – Предузетништво и цивилна заштита
Милан Бугарчић, радник – Инфраструктура и комуналне делатности, омладина и спорт