Скупштина општине

Председник Скупштине – Др. Јованка Гомилановић (СНС)

Заменик председника – Душан Петровић (СНС)

Секретар скупштине – Горан Илић