Увид у висине месечних зарада које се исплаћују са буџета Општине Лајковац

 

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ

К.Ц.”Хаџи Рувим”

ТО “Лајковац”

УСТАНОВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

 

ажурирано 20. jun 2017.